Netherlands

COVID-19 voedingsbodem voor geopolitieke risico’s

 

De COVID-19 pandemie versterkt bestaande geopolitieke risico’s. Dat blijkt uit de Aon Risk Maps 2020. Dit rapport werd ontwikkeld in samenwerking met The Risk Advisory Group en Continuum Economics. De Risk Maps bevatten bevindingen van onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Het rapport van dit jaar bevat een speciale analyse van de impact van de coronapandemie op deze thema’s en bijbehorende risico’s.

Groter risico op maatschappelijke onrust en anti-overheidsprotesten

De coronacrisis laat op economisch, politiek en sociaal vlak diepe sporen achter. Aan de ene kant nemen overheden maatregelen om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het virus te stoppen. Aan de andere kant zorgt dat er voor dat internationale bedrijven in veel gevallen met nieuwe risico’s worden geconfronteerd en de blootstelling aan al bestaande risico’s wordt versterkt.

Op (sociaal)economisch vlak blijkt dat landen met een sterke afhankelijkheid van het toerisme of de detailhandel, of waar het virus aanzienlijk meer slachtoffers maakt, te maken hebben met een groter risico op maatschappelijke onrust en anti-overheidsprotesten. Dit risico bestond ook voor de coronacrisis al, maar uit het onderzoek blijkt dat drie op de vijf ontwikkelde economieën in 2020 als gevolg van corona te maken krijgt met een toegenomen risico op stakingen, rellen en maatschappelijke onrust.

Toeleveringsketen onder druk

Tegelijkertijd neemt volgens de Risk Maps ook de druk op de internationale toeleveringsketen van bedrijven verder toe. Economisch nationalisme in de vorm van bijvoorbeeld onteigening, valutacontroles, handelsbeperkingen en nearshoring stelde de supply chain ook voor de coronacrisis al op de proef. Nu het handelsverkeer door de pandemie een enorme dreun heeft gekregen, is het voor bedrijven maar de vraag of zij nog volledig een beroep kunnen doen op hun bestaande keten.

De coronacrisis heeft zowel op korte als op lange termijn grote impact. Nooit eerder in vredestijd hebben overheden zo vergaand ingegrepen. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden hebben de bestaande normen op het gebied van handel, contracten, toeleveringsketens en monetair beleid aangetast. Internationale bedrijven hebben hier direct last van en de economische crisis die nu ontstaat, zal nog lang voelbaar zijn. Op lange termijn liggen ook bestaande risico’s op de loer. Wanneer de coronamaatregelen wereldwijd worden opgeheven, neemt bijvoorbeeld de kans op onrust en terrorisme in landen met een onderliggende instabiliteit hoogstwaarschijnlijk weer toe. Het is voor bedrijven dan ook een absolute noodzaak om hun risicomanagement en -beheersing een topprioriteit te maken en te houden.

Over de Aon Risk Maps

De Aon Risk Maps zijn door Aon, The Risk Advisory Group en Continuum Economics ontwikkeld en bedoeld om bedrijven te helpen inzicht te krijgen in en in te spelen op de veranderende dreigingen en uitdagende risico’s waar zij mee te maken kunnen krijgen. Met de Risk Maps kunnen zij verschillende risicobronnen en -gradaties identificeren en zijn ze beter in staat hun activa, contracten en leningen te beschermen tegen negatieve effecten.

Klik hier voor meer informatie over de Aon Risk Maps.