Netherlands

Aon’s reactie op wetsvoorstel pensioenstelselherziening

 

In een uitvoerige reactie van Aon op het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen pleiten wij voor in acht neming van drie belangrijke punten:

  • Individueel pensioengesprek nodig voor iedere pensioendeelnemer
  • Vaststelling URM-bedragen in transitiefase verdient aandacht
  • Vastzetten van berekeningsdatum compensatie

Communicatie: individueel gesprek van grote meerwaarde

Heldere communicatie is een must. De wijze waarop financieel-economische omstandigheden in het pensioen doorwerken, moet voor deelnemers en pensioengerechtigden inzichtelijk zijn en eerlijk worden bevonden. Aon onderschrijft deze noodzaak, maar ziet dit ook als een uitdagende opgave en pleit daarom voor een verruiming van deze plicht. “Wij vinden dat iedere pensioendeelnemer recht moet hebben op een individueel gesprek waarin ingegaan wordt op de persoonlijke pensioensituatie”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Retirement Solutions. “Uit eerder onderzoek van Aon blijkt dat deelnemers de voorkeur hebben voor een digitaal platform of app, gevolgd door regelmatige communicatie via de werkgever (brief, e-mail) en een persoonlijk gesprek. Juist bij deze complexe materie menen wij dat een individueel gesprek grote meerwaarde heeft.”

Helderheid nodig over bepaling URM-bedragen

Deelnemers worden geïnformeerd over hun pensioen via de zogenoemde URM-bedragen. Dit zijn de ‘goed, slecht en verwacht weer’-bedragen die op mijnpensioenoverzicht.nl te zien zijn. Het is onduidelijk hoe deze bedragen vastgesteld moeten worden in de transitieperiode. In de tijd gezien worden er verschillende kaders van toepassing: eerst het huidige kader, dan het eventuele transitiekader en dan het nieuwe kader. Driessen: “Er moet voorkomen worden dat bij de overgang van kaders enorme schokken in de URM-bedragen ontstaan. Dit zou kunnen leiden tot casinopensioengevoelens bij deelnemers. Het is van belang dat er snel helderheid komt hoe de URM-bedragen bepaald moeten worden. Ook moet er sprake zijn van consistentie bij de overgangen van kaders. Dit creëert draagvlak voor het vertrouwen van het pensioen in de toekomst.”

Zet berekeningsmoment voor compensaties vast

Aon voorziet ook een complicatie voor het besluitvormingstraject ten aanzien van compensaties. Deze moeten worden bepaald op basis van een voorgeschreven economische set die op kwartaalbasis wordt gepubliceerd. De ervaring leert dat er vaak een behoorlijke tijd verstrijkt voordat besluitvorming en daadwerkelijke implementatie een feit is. Op dat moment kunnen de economische omstandigheden wijzigen en dat kan weer tot andere compensaties leiden. ”Wij pleiten voor de mogelijkheid tot het vastzetten van het berekeningsmoment voor de compensaties”, zegt Driessen. “Hiermee wordt voorkomen dat door wijzigende omstandigheden steeds nieuwe berekeningen nodig zijn met alle gevolgen van dien, zoals het risico van uitstel en het niet halen van de uiterste datum van 1 januari 2026.”

De volledige reactie van Aon is openbaar beschikbaar en na te lezen op onze website.