Netherlands

Aon versterkt zich met ervaren krachten op het gebied van Health en Wealth

 

Rotterdam, 22 juli 2022 – De ervaren krachten Erna Meijer, Melanie Bronkhorst en Oscar Assmann komen de gelederen van Aon’s Health & Wealth Solutions versterken. “Met deze nieuwe aanwinsten zetten we een belangrijke stap om onze doelstellingen waar te maken. We willen hierbij nog meer focussen op strategische innovatie,” aldus Lex Moerings, eindverantwoordelijke voor dit onderdeel van Aon, die bij zijn aantreden per 1 juni al aangaf zijn team snel te willen uitbouwen.

Na werkzaam te zijn geweest bij Aon, Mercer en Willis Towers Watson keert Erna Meijer terug op het oude nest. In de tussenliggende jaren heeft Erna veel ervaring opgedaan als Senior Health Manager en verzuimexpert. Daarnaast is ze bestuurslid van de Faculteit Kwaliteitsborging van het Register Specialistisch Casemanagement. Erna heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van corporate casemanagement binnen Nederland. Ze zal binnen Aon als salesconsultant het team business development ondersteunen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met Erna versterkt Aon de klantenteams met zeer specialistische kennis rondom sociale zekerheid in Nederland.

Melanie Bronkhorst is de nieuwe broker binnen de afdeling. Ze is begonnen als pensioenactuaris en heeft later de overstap gemaakt naar Health & Benefits binnen Willis Towers Watson. Melanie adviseert grote (internationale) klanten over verzekerde regelingen en captive-oplossingen. Met de komst van Melanie versterkt Aon zich met specifieke kennis op het gebied van het WGA-eigenrisicodragerschap en captives. Met haar brede ervaring zal ze voor klanten en de interne organisatie van grote toegevoegde waarde zijn.
 

 

Oscar Assmann wordt de nieuwe Business Developer binnen het team. Oscar heeft jarenlange ervaring in de consultancy van key accounts en heeft dit de laatste 14 jaar gedaan voor Willis Towers Watson. Naast zijn verzekeringstechnische kennis heeft Oscar zich gespecialiseerd in sociale zekerheid en risicomanagement en is hij bestuurslid van de faculteit Riskmanagement Sociale Zekerheid van het Register Specialistisch Casemanagement. Oscar zal binnen het team business development zijn kennis en ervaring gebruiken om de dienstverlening aan klanten te verbreden en te verdiepen.