Nederlands | Français Belgium

Indexering van sommige bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2019, inkomsten 2018

 

Het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018 publiceerde een bericht in verband met de automatische indexering van inkomstenbelastingen aanslagjaar 2019, inkomsten 2018.

Hierna vindt u een kort globaal overzicht van bedragen die belangrijk kunnen zijn voor uw voorzorgsplannen. Voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) zijn volgende bedragen van toepassing:

Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen gestort in uitvoering van een individuele pensioentoezegging ten voordele van een werknemer 2.440 EUR
Maximumbedrag voor de belastingvermindering voor de persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele voortzetting voor een werknemer (in geval van aansluiting van de werknemer bij een pensioenstelsel tijdens het jaar dient dit bedrag te worden verminderd pro rata het aantal dagen van aansluiting bij het pensioenstelsel) 2.400 EUR
Maximumbedrag voor individuele levensverzekeringspremies (federaal) 2.310 EUR
Omzetting in fictieve rente (bij voorschotten/inpandgeving) Eerste schijf van 79.970 EUR
Maximumbedrag voor pensioensparen 960 EUR
 

Indexering van loonplafonds in de sociale zekerheid
Voor de aanvullende pensioentoezeggingen en invaliditeitsverzekeringen ten voordele van werknemers die een verwijzing omvatten naar de grensbedragen in de sociale zekerheid gelden vanaf 2018 volgende loonplafonds:

Wettelijk pensioen 55.657,47 EUR
Arbeidsongeschiktheid (RIZIV-plafond) 43.598,51 EUR
Arbeidsongevallen 43.460,34 EUR
 

Actiepunt
Kijk na in welke mate deze nieuwe bedragen een invloed kunnen hebben op uw voorzorgsplannen.