Nederlands | Français Belgium

Commissie Boekhoudkundige Normen wijzigt boekhoudkundige verwerking aanvullende pensioenplannen

 

Newsletter Update@work | nr 4 | 2018

Heeft uw onderneming een aanvullend pensioenplan ten voordele van haar medewerkers? Tot vandaag moesten enkel de premies of dotaties als kost worden opgenomen in uw statutaire jaarrekening. Op basis van een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 20 juni 2018 kan dit aspect worden gewijzigd.

 

In dit advies wordt immers vermeld dat de stelsels, gedefinieerd als vaste bijdragen (Defined Contribution Plans), in de statutaire rekeningen een verplichting moeten opnemen die een weerspiegeling is van een eventueel tekort dat kan worden vastgesteld op basis van het minimumrendement dat u moet garanderen op de betaalde premies, en dit in het licht van de Belgische wetgeving. Dit minimumrendement bedraagt op dit ogenblik 1,75%.

Ten gevolge hiervan zijn de revisors, en in het bijzonder de Big Four, intern aan het overleggen om de werkelijke impact van dit advies op uw statutaire boekhouding te bepalen.
In dit stadium zijn nog niet alle standpunten over de te volgen methodiek gekend en kan deze verschillen tussen de revisors.

Daarom raden wij u aan om dit enkele weken voor het einde van het boekjaar te bespreken met uw revisor.
Bovendien is Aon van mening dat indien vaste bijdragenplannen specifieke boekhoudkundige boekingen vereisen, dit ook geldt voor de te bereiken doel plannen (Defined Benefit Plans)

Na overleg met uw revisor, zijn wij steeds bereid om dit verder met u te bespreken.