Nederlands | Français Belgium

Indexering van sommige bedragen inkomstenbelastingen, aanslagjaar 2021, inkomsten 2020

 

Newsletter Update@work | nr 1 | 2020

Het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2020 publiceerde een bericht in verband met de automatische indexering van het loonplafond arbeidsongevallen voor 2020.

Hierna vindt u een kort globaal overzicht van bedragen die belangrijk kunnen zijn voor uw voorzorgsplannen. Met betrekking tot de tweede pijler zijn voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) volgende bedragen van toepassing:

Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen gestort in uitvoering van een individuele pensioentoezegging ten voordele van een werknemer.   2.520 EUR
Maximumbedrag voor de belastingvermindering voor de persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele voortzetting voor een werknemer (in geval van aansluiting van de werknemer bij een pensioenstelsel tijdens het jaar dient dit bedrag te worden verminderd pro rata het aantal dagen van aansluiting bij het pensioenstelsel).   2.480 EUR
Vrij aanvullend pensioen werknemers   1.620 EUR
Maximumbedrag voor individuele levensverzekeringspremies   2.390 EUR
Omzetting in fictieve rente (bij voorschotten/inpandgeving)   Eerste schijf van 82.780 EUR
Maximumbedrag voor pensioensparen   990 EUR (1.270 EUR indien verhoging gekozen)


Indexering van loonplafonds in de sociale zekerheid

Voor de aanvullende pensioentoezeggingen en invaliditeitsverzekeringen ten voordele van werknemers die een verwijzing omvatten naar de grensbedragen in de sociale zekerheid gelden vanaf 2020 volgende loonplafonds:

Wettelijk pensioen   58.446,94 EUR
Arbeidsongeschiktheid (RIZIV-plafond)   44.957,86 EUR
Arbeidsongevallen   44.817,89 EUR


Actiepunt

Kijk na in welke mate deze nieuwe bedragen een invloed kunnen hebben op uw voorzorgsplannen.