Nederlands | Français Belgium

‘Groene kaart’ wordt ‘witte kaart’ vanaf 1 juli 2020

 

Belangrijke wijziging inzake de internationale motorrijtuigverzekeringskaart

Vanaf 1 juli 2020 wordt uw ‘groene kaart’ een ‘witte kaart’

De gekende ‘groene kaart’ wordt vanaf 1 juli 2020 een ‘witte kaart’. Dat werd al vorig jaar beslist, maar gaat dus deze zomer in voege.

Het systeem van de ‘groene kaart’ is gegrond op internationale conventies van privaat recht afgesloten tussen de nationale bureaus van autoverzekeraars die samen de Council of Bureaux (CoB) vormen.

Tijdens de algemene vergadering van 14 juni 2019 werd door de CoB beslist dat de nationale bureaus toelating mogen geven aan de verzekeraars om hun internationale motorrijtuigenverzekeringskaart (de zgn. groene kaart) vanaf 1 juli 2020 uit te geven op een witte achtergrond. (witte kaart).

Elektronische verzekeringskaart

Bovendien werd op dat moment ook beslist dat het overmaken van het document vanaf 1 juli 2020 mag gebeuren op elektronische wijze. Of dit op internationaal vlak volledig doorgetrokken zal worden, valt nog af te wachten. Sommige bureaus zullen niet noodzakelijk aanvaarden dat het document elektronisch mag worden overgemaakt door de verzekeraar of makelaar aan de verzekeringsnemer. Daarom wordt er geadviseerd om het exemplaar toch uit te printen en in het voertuig te plaatsen. Dat is sowieso handig voor het geval een voertuig verschillende bestuurders heeft en voor personen die niet over een smartphone beschikken.

Afschaffing achterzijde

Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV) bevestigt bovendien de geleidelijke afschaffing van de achterzijde. De nieuwe kaart wordt dus een ‘one-pager’ met op de achterkant een witte zijde zonder tekst.

Geldigheid huidige ‘groene kaart’

30 juni 2020 is bijgevolg de laatste dag waarop het afdrukken van internationale verzekeringskaarten mag gebeuren op groen papier. De groene kaarten die werden afgedrukt voor 1 juli 2020 zullen geldig blijven tot de vervaldag. Vanaf 1 januari 2022 zal geen enkele Belgische internationale verzekeringskaart op groen papier nog geldig zijn.

Brexit

We herinneren u tevens dat sinds 1 februari 2020 Groot-Brittannië de EU heeft verlaten. Het land blijft niettemin deze Europese regelgeving toepassen tijdens een overgangsperiode. Momenteel zal deze periode doorlopen tot en met 31 december 2020. Na deze periode wordt er voorzien dat het letterwoord “GB” zich op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart zal staan.