Nederlands | Français Belgium

Indexering van sommige bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2022, inkomsten 2021

 

Newsletter Aon Update | nr 1 | 2021

Hierna vindt u een kort globaal overzicht van bedragen die belangrijk kunnen zijn voor uw voorzorgsplannen. Met betrekking tot de tweede pijler zijn voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) volgende bedragen van toepassing:

Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen gestort in uitvoering van een individuele pensioentoezegging ten voordele van een werknemer   2.540 EUR
Maximumbedrag voor de belastingvermindering voor de persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele voortzetting voor een werknemer (in geval van aansluiting van de werknemer bij een pensioenstelsel tijdens het jaar dient dit bedrag te worden verminderd pro rata het aantal dagen van aansluiting bij het pensioenstelsel)   2.500 EUR
Vrij aanvullend pensioen werknemers   1.630 EUR
Maximumbedrag voor individuele levensverzekeringspremies   2.350 EUR
Omzetting in fictieve rente (bij voorschotten/inpandgeving)   Eerste schijf van 83.400 EUR
Maximumbedrag voor pensioensparen   990 EUR (1.270 EUR indien verhoging gekozen)


Indexering van loonplafonds in de sociale zekerheid

Voor de aanvullende pensioentoezeggingen en invaliditeitsverzekeringen ten voordele van werknemers die een verwijzing omvatten naar de grensbedragen in de sociale zekerheid gelden vanaf 2021 volgende loonplafonds:

Wettelijk pensioen   60.026,75 EUR
Arbeidsongeschiktheid (RIZIV-plafond)   45.856,89 EUR
Arbeidsongevallen   45.711,80 EUR


Actiepunt

Kijk na in welke mate deze nieuwe bedragen een invloed kunnen hebben op uw voorzorgsplannen.