Nederlands | Français Belgium

Loading

Persbericht: "Brains back to Europe"

 

Europese Commissie selecteert Aon België om een pan-Europees Pensioenfonds uit te werken waarmee de mobiliteit van onderzoekers in de Economische Europese Ruimte (EER) wordt bevorderd

Nieuw pensioenfonds zal zowel cross-border als multiemployer zijn

Brussel, 12 Februari – In Europa studeren meer wetenschappers en ingenieurs af dan in de Verenigde Staten of Japan, maar het is moeilijk om ze hier te houden. Europa wil zijn kenniseconomie veilig stellen en doet er alles aan om het vrije verkeer van kennis in Europa te stimuleren. De mobiliteit van onderzoekers is een drijvende kracht achter de kwaliteit van onderzoek. Ze zouden zich vrijelijk van het ene naar het andere land moeten kunnen begeven zonder zich zorgen te moeten maken over het behoud van hun aanvullende pensioenrechten.

Om de kennisvlucht in de EER tegen te gaan heeft de Europese Commissie een initiatief gelanceerd dat vorig jaar leidde tot de oprichting van RESAVER, Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions, dat gericht is op de invoering van een nieuwe pan-Europese pensioenregeling.

Eind 2014 selecteerde de Europese Commissie Aon België voor de realisatie van dit pensioenfonds waardoor onderzoekers zullen kunnen aangesloten blijven bij hetzelfde pensioenfonds, ook als zij van baan veranderen of zich tussen verschillende landen bewegen.


De opdracht die ongeveer 4 jaar zal duren en een bedrag vertegenwoordigt van 3,5 Mio Euro was het resultaat van een publieke tender uitgeschreven door de Europese Commissie. Het pensioenfonds zal stapsgewijs in alle 31 EER-landen ontwikkeld worden. Na een omstandige selectieprocedure bleek Aon meest ervaren in het uitwerken en begeleiden van dit unieke fonds dat zowel een grensoverschrijdend als een multiwerkgeversfonds is. Bovendien beoogt het initiatief een eenheidsmarkt te creëren voor onderzoekers uit zowel de publieke als de privé sector in de EER. Door de deelname aan RESAVER zullen werkgevers een defined contribution plan kunnen invoeren waarvan de bijdrage zelf zal kunnen bepaald worden.

Dat Aon al lange tijd ervaring heeft in het domein van grensoverschrijdende pensioenfondsen is niet vreemd aan de keuze van de Commissie. Vorig jaar nog kreeg Aon België groen licht van het FSMA (de autoriteit voor financiële diensten en markten) voor de lancering van United Pensions, een multi-werkgeversfonds dat een goed alternatief biedt voor de vele kleinere bedrijfspensioenfondsen. In oktober vorig jaar werd voor RESAVER al een Consortium opgericht, die opereert als een internationale, in België geregistreerde, vereniging zonder winstoogmerk.

Thierry Verkest, Partner en Teamleader voor Aon’s “International Retirement Practice” in Brussel voegt hier aan toe dat dit nieuwe fonds zal opgericht worden op basis van de Europese Pensioenfondsrichtlijn of IORP-richtlijn, een richtlijn die de oprichting van grensoverschrijdende pensioenregelingen in Europa mogelijk maakt met respect voor de sociale wetgeving van het land van herkomst.

Bovendien, zo zegt Thierry Verkest, biedt RESAVER tal van voordelen zoals grensoverschrijdende samenvoeging van pensioenplannen, de continue opbouw van pensioenrechten wanneer onderzoekers van organisatie wisselen en zich van het ene naar het andere land begeven in de loop van hun carrière, de lagere overheadkosten en schaalvoordelen en een pan-Europese oplossing voor het spreiden van risico's, hetgeen zal leiden tot een hoger pensioenvoordeel dan een lokale pensioenregeling.

Aon België zal RESAVER een ruim scala van technische ondersteuning bieden en daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor de communicatie en informatie doorstroming naar de onderzoekscentra, universiteiten, kortom alle instellingen die hoofdzakelijk onderzoekers tewerkstellen.

Thierry Verkest besluit: het is een opdracht voor Aon die de geschiedenis zal ingaan als een mijlpaal die de manier van pensioenvoorziening in Europa zal veranderen evenals de wijze waarop organisaties en bedrijven kijken naar de mogelijkheden over grenzen en landen heen.

Over Aon
Aon is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits. We halen voor onze klanten het beste uit de verzekeringsmarkt en dragen zo bij aan de realisatie van hun objectieven. Aon België heeft een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent en Luik). Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een wereldleider op het gebied van risicomanagement, (her)verzekeringen en adviesverlening in personeelsbeleid. Aon plc staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON). Aon is sponsor van Manchester United: www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie over Aon: www.aon.be.

 


Volg Aon