Nederlands | Français Belgium
Benefits Survey rapport

Benefits Survey 2015

 

Een klare kijk op uw dekkingen invaliditeit en medische kosten


 

 • De Benefits Survey van Aon analyseert en vergelijkt op een kwalitatieve en kwantitatieve manier de dekkingen arbeidsongeschiktheid en medische kosten van de deelnemende bedrijven.

  Deze benchmark is uniek op de markt. In totaal analyseert de studie 950 plannen, van 265 verschillende bedrijven. Tal van deelnemers maken er dankbaar gebruik van om de voordelen van hun plannen Invaliditeit en medische kosten bij hun medewerkers beter in de verf te zetten. Het rapport stelt de deelnemers ook in staat hun plan(nen) te meten aan die van andere bedrijven, in hun eigen sector en ook in andere sectoren. En last but not least is de studie tevens een waardevol werkinstrument dat kan helpen bij onderhandelingen met personeelsleden en de sociale partners.

  Deze 3de editie brengt de huidige trends in België in kaart en schenkt speciale aandacht aan de actualiteit. Denken we bijvoorbeeld aan het eenheidsstatuut, de thematiek rond burn-out et de toename van ambulante medische kosten.
   
 •  

  De benchmark vergelijkt twee types dekkingen:

  • Dekking arbeidsongeschiktheid
  • Dekking Medische Kosten

  Arbeidsongeschiktheid
  We hebben alle plannen vergeleken door middel van vier typemedewerkers: een directielid, een kaderlid, een bediende en een arbeider. Elk type stemt overeen met een gemiddeld profiel binnen zijn/haar professionele categorie. We hebben elke typemedewerker aangesloten bij de plannen voor gewaargorgd inkomen die voor zijn categorie in aanmerking komen.

  • Ons directielied is 37 jaar en verdient 7.500 EUR bruto per maand.
  • Ons kaderlid is 37 jaar en verdient 5.650 EUR bruto per maand.
  • Onze bediende is 37 jaar en verdient 3.600 EUR bruto per maand.
  • Onze arbeider is 37 jaar en verdient 2.800 EUR bruto per maand.

  We zijn ervan uit gegaan dat elke medewerker getrouwd is en geen familie ten laste heeft.

  We hebben voor elke van de vier typemedewerkers het vervangingsniveau of –percentage van het gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid berekend en vergeleken, en dit als gevolg van ziekte of een ongeval in de privésfeer.

  Dit stelt ons in staat om de verschillende plannen te gaan rangschikken. Elke deelnemend bedrijf kan dus op onze grafieken aflezen hoe zijn plan zich verhoudt in vergelijking met die van andere bedrijven.

  Medische kosten
  Omdat deze verzekeringen zo verschillend zijn op het vlak van de dekkingen en franchises die ze aanbieden, is het praktisch onmogelijk om eenzelfde klassement als bij de dekking gewaarborgd inkomen op te stellen. Welk criterium hanteer je trouwens voor het “beste plan”? Dat met de hoogste dekking, dat met de laagste vrijstelling of dat met de meest uitgebreide service in België?

  Het rapport geeft inzicht in de dekkingen die de werkgevers het meest laten opnemen in hun plannen, wat ons in staat stelt om een « standaard plan » op de markt te definiëren.

 •  

  De 10 conclusies
  Naar aanleiding van deze uitgebreide benchmark, zetten we de 10 belangrijkste conclusies van het rapport op een rij.

  1. Evolutie van de uitgaven
  De uitgaven voor gezondheidszorg in België gaan in stijgende lijn: tussen 2000 en 2012 zijn ze verdubbeld (van 21 miljard euro naar 42 miljard euro). In 2012 bedroegen deze uitgaven bijna 11% van het BBP.

  2. 3/4 van de uitgaven voor gezondheidszorg is ten laste van de overheid. Een vierde blijft gefinancierd door de patiënt zelf. Gedurende een mensenleven vertegenwoordigt dit een jaarlijks bedrag van 917 euro, wat omgerekend 76 euro per maand is.

  3. De producten die bedrijven kunnen aanbieden als aanvulling op de wettelijke dekkingen :
  • Verzekering gewaarborgd inkomen
  • Verzekering premievrijstelling
  • Hospitalisatieverzekering
  • Verzekering ambulante zorgen
  4. Formules voor een dekking gewaarborgd inkomen
  • Een meerderheid van de plannen voorziet een steprate-formule* (67%), de overige een offset-formule** (31%).
  • Het aantal verzekeringsplannen met offset-formule is gestegen in vergelijking met 2009 (21%).
  * Een steprate-formule biedt een vervangingsinkomen aan zonder rekening te houden met het niveau van de sociale zekerheidstussenkomst.

  ** Een offset-formule biedt een totale gelijkwaardige dekking op het vlak van het vervangingsinkomen. Deze formule houdt rekening met de sociale zekerheidstussenkomst.

  5. Wachttijd dekking gewaarborgd inkomen
  Uit de studie blijkt dat voor 73% van de plannen vandaag een wachttijd van één maand geldt, tegenover 42% in 2004. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in de toegenomen aversie voor risico’s bij werkgevers. Ze zoeken steeds vaker zekerheid, die zich vertaalt in een stabiele en makkelijk te budgetteren kost. Werkgevers kiezen dus liever voor een hogere, op voorhand gekende premie te betalen berekend op de totaliteit van het personeelsbestand, eerder dan de onzekerheid te hebben om hogere vergoedingen te betalen voor arbeidsongeschikte werknemers.

  In het Regeerakkoord van Michel I staat dat de periode van gewaarborgd loon, die vandaag een maand bedraagt, in 2016 wordt verhoogd tot twee maanden. Maar de toepassing van deze maatregel ligt nog niet vast. Zullen de werkgevers een extra maand gewaarborgd loon moeten financieren? Zullen ze voor een stuk het stuk van de verzkeraar moeten opvangen en dus het bedrag van de invaliditeitsuitkering moeten financieren? Dit dossier doet nog veel vragen rijzen.

  Het is vanzelfsprekend dat besprekingen en de onderhandelingen tussen de sociale partners hierover nog moeten plaatsvinden.

  6. Stabiliteit op het vlak van vervangingspercentages
  In vergelijking met de vorige studies, stellen we vast dat er in 2015s geen beduidende evolutie is op het vlak van de vervanginspercentages. De veranderingen bevinden zich voornamelijk op het vlak van de niet meetbare parameters (zie hieronder).

  7. Vergeet de niet-kwantificeerbare parameters niet!
  Het rapport maakt de werkgevers attent op de bijkomende, niet kwantificeerbare parameters die bij de analyse van een plan gewaarborgd inkomen niet onderschat mogen worden : uitsluitingen, de definitie van salarisstructuur, de dekking van psychologische ziektes, de behandeling van deeltijdse jobs, … De premie zegt dus niet alles!

  8. Terugbetalingspercentage in geval van ziekenhuisopname
  Terwijl in 2009 de onbeperkte verzekeringen 78% vertegenwoordigden, betaalt vandaag 90% van de hospitalisatieverzekeringen de factuur 100% terug na tussen komst van het ziekenfonds. Ondanks de globale groei van de medische kosten en de vanzelfsprekende weerspiegeling hiervan in de door de verzekeraars aangerekende premies, opteren werkgevers steeds vaker voor deze formule met onbeperkte dekking. Uit ervaring weten we dat deze trend vooral een antwoord is op de eisen van de sociale partners, die, gezien de toenemende medische kosten, heel veel belang hechten aan een ruimere dekking.

  9. Ambulante zorgen
  Vandaag voorziet 18,7% van de polissen in ambulante zorgen (bezoeken en raadplegingen bij artsen plus tandverzorging, brilglazen en monturen) tegenover 12% in 2009. In het rapport gaan we dieper in op de voordelen van deze bijkomende dekking: interessanter netto-bedrag dan bij een salarisverhoging, werknemerstevredenheid, middel om werknemers te behouden, ...

  10. Burn-out
  1/3 van de arbeidsongeschiktheid in België is gelinkt aan een psychologische aandoening. Verzekeraars beginnen zich aan dit nieuwe gegeven aan te passen door plannen aan te bieden waarin de dekking van burn-out een extra optie is. Elke verzekeraar pakt burn-out anders aan (van totale uitsluiting tot volledige dekking zonder beperking in de tijd). Kijk dus goed uw dekking na, zodat ze in de lijn ligt van uw bedrijfspolitiek.

 • De bedrijven die niet aan deze benchmark deelnamen kunnen het volledige rapport bestellen aan 250 euro + BTW. Vul het formulier hieronder in en het rapport wordt u zo snel mogelijk per post opgestuurd.

  De adviseurs van Aon helpen bedrijven en organisaties bij het oppakken van belangrijke uitdagingen en gecompliceerde vragen op het vlak van personeelsbeleid. Deze studie werd uitgevoerd met behulp van een uniek en uiterst performant informaticasysteem, dat ook voor andere heel verschillende projecten ingezet kan worden. Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.

  Het rapport bestellen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

  Ik wil graag:

   

   

  Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.