Nederlands | Français Belgium

AON COVID-19 CUSTOMER SUPPORT SITE

 
Coronavirus-(COVID-19)-responspagina-550x150.jpg

COVID-19 houdt heel de wereld in de ban. Ondernemingen worden op verschillende domeinen geraakt door de uitbraak en de gevolgen van het Corona-virus. 2020 kondigt zich sinds COVID-19 aan als een jaar met een ongewoon economisch klimaat.

Om aan uw vragen en noden op het vlak van risicobeheersing, verzekeringen en benefits tegemoet te komen, hebben we bij Aon België deze site in het leven geroepen. We willen u hiermee permanent servicen, ondersteunen, financieel advies verlenen en praktische oplossingen aanbieden.

Deze Aon COVID-19 Customer Support site zal op zeer regelmatige basis aangevuld worden. Onze teams en onze experten volgen de evoluties voor u op de voet. Ze staan ook volledig ter uwe beschikking voor extra vragen en informatie.

We raden u aan om hier regelmatig de updates te volgen. Insights en services kunnen het risico helpen verzachten, ervoor zorgen dat uw bedrijf met voldoende veerkracht operationeel blijft en uw zorgplicht voor de werknemers ondersteunen.

Aangezien Aon operatief is in de hele wereld, kunnen we u ook internationale content rond de impact van COVID-19 met u delen. Alle info op www.aon.com/coronavirus.

Alle uitspraken of interpretaties met betrekking tot juridische aangelegenheden zijn louter gebaseerd op onze ervaringen als verzekeringsmakelaars en kunnen nooit gebruikt worden als juridisch advies. Voor juridische adviezen dient u een beroep te doen op uw eigen professionele raadsleden. De inhoud en omvang van onze dienstverlening, met inbegrip van het behandelen van en het adviseren omtrent schadegevallen, blijft onveranderd zoals bepaald in onze Dienstverleningsovereenkomst (SLA) en/of Algemene Voorwaarden.