Nederlands | Français Belgium

Bedrijfsschade

 
 

Heel wat van onze Belgische bedrijven lijden schade door de huidige Corona-crisis. Ondernemingen vragen zich terecht af hoe ze bepaalde schade kunnen verhalen. De meesten komen dan automatisch uit bij hun brandpolissen. Belangrijk is dus dat er in deze polissen een gedekt materieel schadegeval voorafgaat aan de geleden bedrijfsschade om van de dekking te kunnen genieten.

Lees verder

 

Terug naar de overzichtspagina