Nederlands | Français Belgium
 

Cyberrisico's onder controle

 

Cyberrisico's managen met de Aon-aanpak

Met Aon Cyberrisicomanagement brengt u samenhang in uw inspanningen en investeringen in veiligheid en continuïteit. De Aon-aanpak bestaat uit de volgende vier stappen:
 
Stap 1.
Aon stelt eerst samen met de opdrachtgever vast wat er mis kan gaan. Zo wordt duidelijk welke bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmiddelen kwetsbaar zijn en welke cyberrisico’s daaraan ten grondslag (kunnen) liggen.
 
Stap 2.
Daarna volgt een kwantitatieve onderbouwing van de financiële gevolgen van deze risico’s. Dit maakt het mogelijk de risico’s en potentiële schadescenario’s een bepaalde prioriteit toe te kennen. Met de onderbouwing kan ook worden gekeken naar de risicobereidheid en het financiële draagvermogen van een organisatie.
 
Stap 3.
Deze risicoanalyse vormt de basis voor de beoordeling van de huidige beheersmaatregelen en volwassenheid van de risicomanagementorganisatie. Deze analyse laat zien waar een organisatie staat ten opzichte van de vereiste of gewenste bescherming.
 
Stap 4.
Op basis van de voorgaande stappen ontstaat een duidelijk beeld van de verzekerbaarheid van de geïdentificeerde cyberrisico’s binnen huidige en mogelijk toekomstige verzekeringen.