Nederlands | Français Belgium

Aon Fleet Prevention Survey

 

Neem nu deel aan ons onderzoek!

Aon Belgium voert, als toonaangevend risicoadviseur en beheerder van meer dan 83.000 fleetwagens, een uniek onderzoek uit naar wagenparkpreventie. We polsen bij bedrijven met fleetwagens naar hun motivatie om een preventiebeleid te voeren. Welke maatregelen nemen ze vandaag om de verkeersveiligheid van hun bestuurders te verhogen, of willen ze nemen in de toekomst? Zo brengen we het belang dat Belgische bedrijven hechten aan verkeerspreventie in kaart.

 

Tijdens de Aon Discovery Day, Fleet Prevention, op 24 oktober 2018, pakken we uit met de resultaten van deze Fleet Prevention Survey. We bespreken die dag de belangrijkste conclusies en koppelen er een preventiedebat aan vast.

Neem hier deel aan het onderzoek. Het voltooien van de survey vraagt maximaal 5 minuten. Alvast bedankt voor uw deelname!

Start Aon Fleet Prevention Survey