Nederlands | Français Belgium

Global Risk Management Survey 2019

 

Bedrijven nog nooit zo slecht voorbereid op risico’s: laagste "risk readiness" sinds 12 jaar

  • Economische achteruitgang, reputatieschade en de snel veranderende marktfactoren vormen de top 3 van de bedrijfsrisico’s in 2019
  • Bedrijven uiten hun zorgen: nog nooit zo weinig voorbereid op risico’s wegens onverzekerbaar
  • Risicomanagement op directieniveau bespreken

 

Om de twee jaar ondervraagt risico- en verzekeringsadviseur Aon duizenden risicomanagers, CFO’s en andere bedrijfsverantwoordelijken in zestig landen en drieëndertig bedrijfstakken om vast te stellen wat de belangrijkste risico's en uitdagingen zijn waarmee bedrijven te maken hebben. En dat levert ook dit jaar weer een aantal verrassende conclusies op. Zo doen vijf risico’s die worden genoemd dit jaar voor het eerst hun intrede in de top vijftien van Aon’s Global Risk Management Survey 2019.

Risicomanagers uiten hun zorgen: risico’s onverzekerbaar

De economische teruggang werd door de respondenten als het grootste risico beschouwd. Reputatieschade werd genoemd als de tweede grootste zorg. De steeds sneller veranderende marktfactoren, onder druk van een meer protectionistisch internationaal handelsbeleid, inbegrepen de toenemende regelgeving en geopolitieke spanningen, nemen de derde plaats in.

Opvallend is dat de risicomanagers meldden dat zij sinds twaalf jaar dat Aon dit onderzoek uitvoert, nog nooit zo weinig voorbereid zijn op risico's. Dit komt doordat veel van de toprisico's, zoals economische teruggang en toenemende concurrentie, onverzekerbaar zijn.

Risicomanagement op directieniveau bespreken

"Risicomanagers moeten zich dus meer op risicomanagement dan op risico-overdracht richten om deze bedreigingen te beperken", aldus Philip Alliet, CEO Aon BeLux. "De toekomst voorspellen op basis van het verleden is niet langer een effectieve strategie voor het vermijden van risico’s. In de huidige complexe en dynamische wereld hebben bedrijven te maken met ongekende volatiliteit en onzekerheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bedrijven worstelen met het voorbereiden op - en beheersen van - nieuwe en veranderende risico’s als cyber, klimaatverandering en geopolitieke risico’s. Dit in samenhang met de meer concurrerende en globaliserende economie zorgt voor de laagste ‘risk readiness’ ooit. Risicomanagement moet mijns inziens dan ook op directieniveau in de organisatie worden besproken en moet meer in samenhang worden gebracht met compliance, crisis management, business continuity management en IT-Security."

De top 15 risico’s wereldwijd

De 15 belangrijkste zorgen van het bedrijfsleven zijn:

 
Risico’s 2019 2017
Economische achteruitgang 1 2
Reputatieschade 2 1
Snel veranderende marktfactoren 3 38
Bedrijfsonderbreking 4 8
Toenemende concurrentie 5 3
Cyberaanvallen / datalekken 6 5
Grondstofprijzen 7 11
Cash flow / liquiditeitsrisico’s 8 12
Onvoldoende Innovatief vermogen 9 6
Veranderende wet- en regelgeving 10 4
Aantrekken en behoud toptalent 11 7
Distributie en leveranciers 12 19
Kapitaal / kredietrisico 13 21
Disruptieve technologie 14 20
Politieke onzekerheid 15 9

De risico’s van de toekomst

Naast klimaatverandering zijn er meer risico’s die de komende jaren verder in de top 15 zullen klimmen. Zo maakt vergrijzing van het personeelsbestand al een flinke sprong in 2019 (van plaats 37 in 2017 naar plaats 20 in 2019) en dat zal in 2022 waarschijnlijk richting een 13e plaats gaan. Hoewel cyberaanvallen en datalekken wereldwijd nu al op een 6de plek staan, zetten deelnemers uit Noord-Amerika het zelfs op de eerste plaats. Naar verwachting wordt dit wereldwijd het op twee na grootste risico in 2022. Ook disruptieve technologieën zijn een groeiende zorg (van een 20ste naar een 14de plek) die de komende jaren verder zal toenemen.

Over de Aon Global Risk Management Survey

Aon voert de Global Risk Management Survey sinds 2007 elke twee jaar uit. In het laatste kwartaal van 2018 ondervroeg Aon 2.672 risicomanagers, CRO’s, CFO’s en andere verantwoordelijken in 60 landen en 33 bedrijfstakken. Maar liefst 48% van de respondenten werkt bij Europese bedrijven of organisaties, zowel klein, middelgroot als groot.

Aon’s 2019 Global Risk Management Survey

 

Global Risk Management Survey 2019

Visit our interactive website to explore current and future global, regional and industry specific risks, and to:

- Discover current and future risks by region
- Access over 30 different industry reports
- Download full report
- Download Executive Summary