Nederlands | Français Belgium

Loading

Aon engagement studie 2016: De bedrijfsbetrokkenheid scoort het hoogst bij de babyboomers en het laagst bij generatie Y

 

Senior Management aan zet om wereldwijd een “engagement cultuur” te ontwikkelen binnen hun bedrijf

Brussel, 6 oktober 2016 - Aon onderzocht in 2016 opnieuw het engagementniveau bij werknemers wereldwijd. Sedert studies aantonen dat werknemersbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de aandeelhouderswaarde, wint engagement aan belang in de bestuurskamer.

De werknemersbetrokkenheid stijgt globaal van 62% naar 65% in 2016. Dit ondanks een krappe arbeidsmarkt in de Verenigde Staten, de economische onzekerheid in Europa en de belangrijke handelsuitdaging in de rest van de wereld. Deze stijgende tendens houdt al vier jaar aan.

Maar deze globale stijging van het werknemersengagement varieert sterk volgens de verschillende regio’s: van 60% in Europa (+ 2%) tot 72% in Latijns Amerika (+ 1%), Azië 65% (+5%), Noord-Amerika 65% (+1 %) en rode lantaarn Afrika 59% (-3%).

Daarnaast brengt het onderzoek de voornaamste drijfveren in kaart die leiden tot een grotere betrokkenheid. Wereldwijd staan carrière-opportuniteiten, een billijke verloning en erkenning, alsook de EVP (Employee Value Proposition), de werkomgeving en opleidingsmogelijkheden in de top 5.

Engagement per leeftijdscategorie?
Als we de resultaten per leeftijdscategorie analyseren, dan levert dit een verrassend resultaat op. De bedrijfsbetrokkenheid ligt het hoogst bij de babyboomers (1946-1964). (70%). Ze worden gevolgd door de generatie X (1965-1979) met 66%. Het laagst scoort de generatie Y of Millennials (1980-2000) (63%).

Onzekerheid in Europa
Geen enkele regio zag het werknemersengagement de laatste 5 jaren zo sterk toenemen als Europa. In 2011 was slechts 52% van de medewerkers geëngageerd, in 2016 was dit gemiddeld 60%. Een verbluffend resultaat gezien de uitdagingen waarmee Europa werd geconfronteerd. De massale immigratie, de hoge werkloosheid in talrijke EU-landen en zelfs de invraagstelling van de Europese Unie brachten meer onzekerheid.

Zowel Noord- als Zuid-Europa zagen het werknemersengagement met 3 punten toenemen tot respectievelijk 55 en 66%. Alhoewel West-Europa ‘slechts’ op 56% eindigt, tekent het de hoogste stijging op (+ 4%).

Alleen Oost-Europa kende een terugval van drie punten tot 62%. Een duidelijk gevolg van de genomen sancties tegenover Rusland. De Russische turbulentie heeft immers een directe impact op de economieën van de buurlanden, een gegeven dat ook de werknemers daar ervaren.

Quid België?
“In België zijn de werknemers gemotiveerd en geëngageerd maar het is opletten geblazen”, aldus Werner Keeris, Managing Director HR Solutions bij Aon, “Leidinggevenden moeten continu luisteren naar hun medewerkers en bijsturen waar nodig, enkel dan blijven deze geëngageerd. In een snel veranderende wereld moeten organisaties snel kunnen schakelen. Ze moeten over werknemers beschikken die snel kunnen meedenken in de nieuwe richting die de bedrijfsleiding inslaat. En blijkt dat het precies de geëngageerde werknemers zijn die zich het meest flexibel en veranderingsbereid opstellen”.

Azië: stijger met stip
In het Aziatische continent, verankerd in de twee grote economieën China en Indië, is de bedrijfsbetrokkenheid het afgelopen jaar het meest gestegen namelijk met 5%, van 60 naar 65%. Deze stijging is een positief teken voor de Aziatische bedrijven die moeten kunnen inspelen op de verwachte jaarlijkse groeiprognose van 5%, voorzien tot 2020.

Hoogvlieger Latijns-Amerika
Sedert Aon deze studie aanving, 5 jaar geleden, is geen enkele andere regio erin geslaagd het niveau van bedrijfsbetrokkenheid van Latijns-Amerika te benaderen. De gemiddelde bedrijfsbetrokkenheid is er sinds 2011 gemiddeld onveranderd gebleven: 72% tegen wereldwijd 65%.

En dit in schril contrast met de Latijns-Amerikaanse economie, die sinds 2015 door de politieke instabiliteit in Brazilië vertraagt. De talrijke banen die gedurende de laatste 10 jaar werden gecreëerd, zijn teniet gegaan op slechts één jaar tijd. Zelfs na de uitspraak inzake de impeachment blijven buitenlandse investeringen onzeker.

Status Quo voor Noord-Amerika
De werknemersbetrokkenheid steeg met slechts één punt (van 64% tot 65%) gedurende het laatste jaar in Noord-Amerika. Het werknemersengagement dat in 2011 63% bedroeg, viel terug op 60% in 2012, om gestaag te groeien naar 65%, trendsgewijs een bescheiden verbetering dus.

Afrika: een bult in de weg of gedonder op komst
Net zoals in Europa verbeterde de werknemersbetrokkenheid aanzienlijk sinds 2011. In dat jaar waren 52%van de medewerkers in Afrika geëngageerd. In 2014 nam dit zelfs toe tot 62% maar in 2015 daalde het met 3 punten tot 59%. De vraag stelt zich of dit enkel een teken aan de wand is dan wel een bijsturing?

Onderzoeksmethodologie
De Aon onderzoeksmethode meet werknemersbetrokkenheid aan de hand van het Say, Stay & Strive model. “Say” staat voor het positief praten over zijn organisatie, “stay” voor het willen blijven bij de organisatie en “strive” voor de extra inspanningen die men wil doen voor het succes van de organisatie.

Elk jaar meet Aon het werknemersengagement in meer dan 1000 organisaties wereldwijd. Deze studie werd uitgevoerd gebruik makend van de bevragingsgegevens van meer dan 3 miljoen werknemers in 2014, en meer dan 4 miljoen werknemers in 2015. De antwoorden komen van organisaties met minder dan 100 werknemers tot organisaties met 100.000 werknemers en meer, en werd uitgevoerd in meer dan 60 sectoren.