Nederlands | Français Belgium

Bedrijven nog nooit zo slecht voorbereid op risico’s

 

Tweejaarlijkse enquête toont aan dat naast economische, demografische en geopolitieke factoren ook de technologische vooruitgang een nieuwe realiteit creëert voor bedrijven in heel de wereld

 
 • Reputatie-/merkschade is hoofdbekommernis voor bedrijven, op de spits gedreven door de sociale media
 • Politieke risico’s/onzekerheden staan opnieuw in de top 10 van risico’s, voornamelijk als gevolg van de aanhoudende en escalerende wereldwijde oproer
 • Cybercriminaliteit staat op de eerste plaats voor bedrijven in Noord-Amerika
 • Ontwrichtende technologieën en innovatie zullen tegen 2020 naar verwachting hun intrede doen in de top 10 van risico’s
 • Risicoparaatheid is op het laagste niveau sinds de aanvang van de enquête in 2007
 
 

Diegem, 2 mei 2017 – Het mondiale bedrijfsleven is sinds 2007 niet eerder zo slecht voorbereid op risico’s als nu. Amper een kwart van de bedrijven (27%) heeft de belangrijkste bedreigingen voor de bedrijfsvoering onder controle. Dat is het laagste percentage sinds de start van de Global Risk Management Survey van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon. Economische, demografische en geopolitieke ontwikkelingen, samen met snelle technologische vooruitgang creëren een nieuwe werkelijkheid met ongekende volatiliteit en onzekerheid.

Reputatie- en merkschade vormt nog steeds het grootste risico voor veel bedrijven. Die schade wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door defecte producten, frauduleuze praktijken of corruptie bij een onderneming. Toch hebben de sociale media de impact van die bedreigingen op een bedrijf versterkt, waardoor ook hun kwetsbaarheid is toegenomen. Daarbij komt dat de volatiliteit van risico’s die traditioneel onverzekerbaar zijn toeneemt, waardoor het moeilijker wordt voor bedrijven om zich erop voor te bereiden of de impact ervan te beperken.

Cybercriminaliteit is dit jaar sterk gestegen, van de 9e naar de 5e plaats op de risicolijst. Het maakt nu volop deel uit van de lange reeks meer traditionele oorzaken die tot kostelijke bedrijfsonderbrekingen kunnen leiden. Cybercriminialiteit is inmiddels zelfs de belangrijkste bekommernis van Noord-Amerikaanse bedrijven, omdat het aantal cyberincidenten blijft toenemen en de responsplannen bij incidenten complexer worden. Dat komt door de strengere regelgeving en bekendmakingsverplichtingen. Die trend naar verplichte openbaarmaking van informatie wordt ook internationaal vastgesteld, bijvoorbeeld met de nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens die in 2018 van kracht wordt in de Europese Unie. Cybercriminaliteit zal mede daardoor een belangrijke bekommernis blijven voor veel bedrijven.

Politieke risico’s en onzekerheden, in de vorige editie pas op de 15e plaats van de lijst, staan nu weer in de top 10 op nummer 9. Maar tegelijk is de risicoparaatheid wel gedaald, van 39% in 2015 naar de huidige 27%. Opmerkelijk is ook dat ontwikkelde landen, die traditioneel altijd geassocieerd werden met politieke stabiliteit, nieuwe bronnen van volatiliteit en onzekerheid worden. Dat is een aandachtspunt voor bedrijven, in het bijzonder bedrijven die in opkomende markten actief zijn. Daarbij komt ook nog het feit dat handelsprotectionisme aan een opmars bezig is, terwijl terrorisme en politiek geweld de hoogste rating optekenen sinds 2013. Dat blijkt uit de recente 2017 Risk Maps van Aon.

“De nieuwe realiteit waarin we leven vormt overal ter wereld een uitdaging voor bedrijven, ongeacht hun omvang. Er zijn tal van opkomende invloeden die kansen creëren, maar tegelijk ook risico’s vormen die aangepakt moeten worden”, zegt Bart Goossens, Chief Commercial Director bij Aon België. “Nu het risicolandschap voor de handel aan het veranderen is, kunnen bedrijven niet langer enkel vertrouwen op traditionele tactieken om risico’s te te beperken of over te dragen. Ze moeten het risicobeheer op een multifunctionele manier aanpakken én verschillende manieren verkennen om met die nieuwe complexiteit om te gaan.”

Ontwrichtende technologieën/innovatie vormen een opkomend risico, dat de bevraagden dit jaar een 20e plaats hebben gegevenen dat naar verwachting tegen 2020 deel zal uitmaken van de top 10. Met de recente invoering van nieuwe technologieën, zoals drones, zelfrijdende auto’s en geavanceerde robotica, zijn ondernemingen zich immers in toenemende mate bewust van de impact van innovatie. Respondenten uit diverse sectoren - niet alleen de technologiesector - begrijpen het belang van potentieel verstorende factoren, niet alleen binnen maar ook buiten hun eigen sector.

Opmerkelijke bevindingen:

 • De matige wereldwijde economische groei gaf organisaties redenen om voorzichtig optimistisch te zijn, waardoor economische vertraging/langzaam herstel naar de tweede plaats in de top 10 van de risicolijst is gezakt.
 • Toenemende concurrentie is dit jaar naar de derde plaats opgeklommen. In veel gevallen is de concurrentie zo hevig geworden dat het voor bedrijfsleiders steeds moeilijker wordt om duidelijk te bepalen binnen welke sector en met welke bedrijven zij concurreren.
 • Materiële schade is van de 10e plaats in 2015 teruggevallen naar de 13e plaats. Dit kan een uiting zijn van veranderende prioriteiten, aangezien politieke risico’s/onzekerheden urgenter zijn geworden.
 • Verstoringen van de distributie- of toeleveringsketen zijn naar de laagste plaats gezakt sinds 2009, van nummer 14 naar nummer 19.
 • Bedrijfsonderbrekingen worden niet beschouwd als een top 10 risico door bedrijven in het Midden-Oosten/Afrika, die van oudsher meer geconfronteerd zijn geweest met incidenten die de bedrijfsactiviteiten verstoren.
 • Het onvermogen om toptalent aan te trekken en te behouden kan problematischer worden indien het immigratiebeleid verandert in Noord-Amerika en Europa, waar de technologiesector al lang een beroep doet op getalenteerde immigranten uit alle hoeken van de wereld.

 

De Aon Global Risk Management Survey 2017 is gehouden tijdens het vierde kwartaal van 2016 onder 1.843 respondenten in publieke en private bedrijven in heel de wereld. Dit is de hoogste respons sinds de aanvang van deze enquête, waardoor dit een van de meest uitgebreide onderzoeken in zijn soort is. Het volledige rapport kan worden bekeken op aon.be/GRMS2017NL.

Over de 2017 Aon Global Risk Management Survey
De 2017 Global Risk Management Survey van Aon is ontworpen om organisaties de inzichten te bieden die nodig zijn om competitief te blijven in de steeds complexere bedrijfsomgeving. Dit onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd en heeft gegevens verzameld bij 1.843 respondenten bij publieke en private ondernemingen in heel de wereld. De resultaten van de enquête van 2017, die werd uitgevoerd in 10 talen en werd beantwoord door respondenten uit een groot aantal landen, tonen aan dat bedrijven worstelen met nieuwe risico’s en dat de meningen verdeeld zijn als het gaat om het toekennen van prioriteiten en het reageren op die risico’s.