Nederlands | Français Belgium

Risico’s van terrorisme en politiek geweld voor bedrijfsleven nemen wereldwijd toe; toename populisme beïnvloedt politiek risico

 

Aantal terroristische aanslagen wereldwijd stijgt: van 3.633 in 2015 tot 4.151 in 2016

 
  • Duitsland en VS gevaarlijker door toenemend aantal aanslagen: komen op hetzelfde niveau als België en Frankrijk
  • Nederland en Luxemburg hebben respectievelijk een laag en verwaarloosbaar risico op aanslagen
  • Olie- en gassector wereldwijd vaakst doelwit
  • Markt in terrorismeverzekeringen steeds meer divers
  • Politieke risico’s in België stabiel
 
 

Diegem, 11 april 2017 – Het internationale bedrijfsleven krijgt voor het tweede jaar op rij te kampen met groeiende risico’s op het gebied van terrorisme en politiek geweld. Het aantal landen met verhoogde politieke risico’s voor bedrijven, zoals overheidsbemoeienis of stakingen, bleef nochtans voor het eerst in vier jaar gelijk. Wel leidt de opkomst van populisme en nationalisme mogelijk tot meer onzekerheden voor de internationale handel.

Het aantal terroristische aanslagen nam in 2016 wereldwijd met 14% toe. Zeker Westerse landen zagen een toename: van 35 aanvallen in 2015 naar 96 in 2016, een stijging van 174%. Dit vertegenwoordigt nog altijd minder dan 3% van het wereldwijde aantal terroristische aanslagen: in 2016 zijn er 4.151 terreuraanslagen gepleegd, tegen 3.633 in 2015. Met de opkomst van autoritaire regimes groeit ook de kans op binnenlandse conflicten, coups en opstanden.

Dat alles blijkt uit de Terrorism & Political Violence Risk Map en de Political Risk Map van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon. Met deze kaarten brengt Aon de wereldwijde risico’s van terrorisme en politiek geweld en politieke risico’s voor organisaties in kaart.

Terrorisme en politiek geweld
In België blijft de dreiging op een verhoogd niveau en is iedereen op zijn hoede voor nieuwe aanslagen. Dat is nog steeds een rechtstreeks gevolg van de lockdown in november 2015 en de daaropvolgende aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.

In Duitsland stijgt het risiconiveau voor terrorisme en politiek geweld van laag naar middelhoog door een flinke stijging in terreuraanslagen: van twee in 2015 naar vijftien in 2016. Ook extreem rechts geweld tegen vluchtelingen nam in Duitsland flink toe. In de Verenigde Staten (VS) stijgt het risico eveneens van laag naar middelhoog als gevolg van de toegenomen dreiging van eenlingen met jihadistische sympathieën. Ook civiele onrust blijft een risico in de VS door de aanhoudende demonstraties tegen discriminatie.

Olie en gas zijn de voornaamste doelwitten van terreur
De olie- en gassector is wereldwijd het vaakst het doelwit van aanslagen. Het merendeel van deze aanslagen vindt plaats in Colombia en Nigeria; landen die voor hun export sterk afhankelijk zijn van olie en gas. Een gunstige ontwikkeling voor de gespannen situatie in olie-exporterende landen is de stijgende olieprijs, die waarschijnlijk voor meer rust zorgt. Ook de transport- en retailsector zijn vatbaar voor de gevolgen van terrorisme en politiek geweld.

Bedrijven hebben niet alleen groeiende zorgen over de financiële schade van terrorisme en politiek geweld, maar ook over de veiligheid van hun mensen, klanten en bezoekers en de impact van een aanslag op hun bedrijfscontinuïteit, hun klanten of leveranciersketen. In totaal zijn 126 landen in 2016 beoordeeld als gevoelig voor maatschappelijke onrust, 90 landen voor terrorisme en sabotage en 70 voor opstanden, oorlogen of coups. Wereldwijd werd de situatie in 2016 minder veilig. De dreiging van terrorisme en politiek geweld nam toe in Albanië, Australië, Colombia, Ivoorkust, Gambia, Duitsland, Kazachstan, Kenya, Maleisië, Panama, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije, Groot-Brittannië, de VS, Uruguay en Vaticaanstad.

In Nepal, Niger, Slowakije, Turkmenistan, Bahrein, Bosnië & Herzegovina, Tsjaad, Comoren, Gabon, Ghana en Israël namen de risico’s dan weer af.

Afbeeldingen


Bovenstaande afbeeldingen kunt u hier downloaden: www.aon.be/riskmap.

Politieke risico's
Populisme en protectionisme in ontwikkelde landen kunnen leiden tot een toename van politieke risico’s in opkomende economieën wanneer de stabiliteit van deze landen onder druk komt te staan. De politieke risico’s in met name het Midden-Oosten en Afrika blijven hoog, hoewel hervormingen en eerdere economische aanpassingen het herstelvermogen verbeteren. De nasleep van onzekerheden over beleid in ontwikkelde economieën, zoals in de VS en Europa, lijken handelspartners in Azië en producerende landen in Afrika en het Midden-Oosten kwetsbaarder te maken.

De energiesector blijft de economische risico’s beïnvloeden in veel opkomende markten. De verwachte stabilisatie in olie- en gasprijzen zal de economische druk voor producerende landen enigszins verlichten, terwijl de druk op importerende landen, met name in Azië, hierdoor juist stijgt.

Open economieën die zelf een kleine binnenlandse markt hebben, zoals Chili, Columbia, Hong Kong, Maleisië, Singapore en Taiwan, zijn kwetsbaarder door hun afhankelijkheid van handelspartners.

De politieke risico’s zijn toegenomen op de Comoren, Azerbeidzjan, Djibouti, Koeweit, Zimbabwe, Mozambique en Ethiopië. Landen met een verbeterde situatie zijn Argentinië, Guinee, Madagaskar, Paraguay, Rwanda en Ghana.

Verantwoord ondernemen
“De groeiende dreiging van terrorisme en politiek geweld en de druk van politieke risico’s maken wereldwijd ondernemen risicovol,” zegt Philip Alliet, CEO van Aon in België. “Maar ook in gebieden met een hoger risico is ondernemen prima mogelijk. De voorwaarde is dat je als organisatie continu zicht houdt op de risico’s ter plaatse zodat je weet wanneer en hoe je kunt handelen. Wie als ondernemer risicogebieden op voorhand afschrijft, laat ook kansen liggen.”

Een verzekering is slechts het sluitstuk voor risico’s die zich niet laten beheersen, zo stelt Alliet. Hij adviseert organisaties om altijd eerst hun risico’s in kaart te brengen en zelf maatregelen te nemen om de impact van bijvoorbeeld een terroristische aanslag in de omgeving te beperken. “Bereid bijvoorbeeld uitwijkmogelijkheden voor en zorg dat je voor belangrijke leveranciers een back-up hebt, zeker als je aanvoer afhankelijk is van één partij. Zo voorkom je dat je bedrijfsvoering stilvalt in geval van een incident.”

“Bedrijven dienen hun risico’s meer dan ooit integraal te bekijken,” zegt Ann Cremers, Expert Advisor Terrorisme bij Aon. “Je hoeft als organisatie niet rechtstreeks het slachtoffer te zijn van een aanslag om er toch door geraakt te kunnen worden. Denk maar aan overheidsmaatregelen zoals de grootschalige lockdown van Brussel, waardoor klanten en personeel je vestiging niet kunnen bereiken. Terrorisme en politiek geweld vormen meer en meer een algehele bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, niet alleen voor de fysieke veiligheid van personeel. Die situatie vraagt ook om één integraal veiligheidsbeleid.”

Vraag naar verzekering tegen omzetverlies groeit
Aon signaleert een groeiende markt in verzekeringen tegen omzetverlies als gevolg van terreur. Zowel vraag als aanbod nemen toe. De markt is nog relatief zacht: de premies dalen nog steeds, op voorwaarde dat een bedrijf niet het doelwit is geweest van een dreiging of aanslag. De lagere premies komen tot stand omdat aanslagen vooral slachtoffers als doelwit hebben maar vaak zonder grote materiële schade denk dan aan de aanslagen in Parijs en Nice, kerstmarkt in Berlijn of in Londen.

Verzekeraars bieden onder meer steeds vaker een zogenaamde ‘dreigingsdekking’ aan. Daarmee zijn organisaties verzekerd tegen de gevolgschade na een dreigingssituatie, zoals een kleinere import als gevolg van een tijdelijke grenssluiting. Ook verzekeringen tegen onderbreking van de toeleveringsketen als gevolg van terrorisme zijn in opkomst. Een loss of attraction-dekking verzekert bedrijven tegen inkomensdelving als gevolg van het wegblijven van bezoekers of het uitblijven van leveringen na een terreuraanslag in de buurt van jouw bedrijf.

“Het potentiële omzetverlies als gevolg van terreur is niet te onderschatten”, legt Cremers uit. “Neem hotels in Londen die de komende weken minder klandizie hebben omdat minder toeristen de stad bezoeken. Zij konden voorheen geen aanspraak maken op een klassieke terrorismeverzekering. Met een Loss of attraction-dekking zijn zij nu wél verzekerd.”

Over de Political Risk Map en Terrorism & Political Violence Risk Map
De Aon Political Risk Map brengt veranderende risico’s in beeld voor organisaties en landen in opkomende economieën (niet-OESO landen). De kaart wordt gemaakt samen met Roubini Global Economics. Deze editie markeert het twintigjarig bestaan.

De Aon Terrorism & Political Violence map geeft een gedetailleerd beeld van terroristische dreigingen en politiek geweld wereldwijd, gebaseerd op empirische bevindingen en inlichtingen. De kaart wordt geproduceerd sinds 2007 in samenwerking met The Risk Advisory Group.

Voor het volledige rapport en de interactieve kaarten kunt u terecht op www.aon.be/riskmap en op de Aon Risk Map Portal (u dient zich voor deze laatste eerst te registreren door “Register” aan te klikken).

Over Aon
Aon is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits. We halen voor onze klanten het beste uit de verzekeringsmarkt en dragen zo bij aan de realisatie van hun objectieven. Aon België heeft een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent en Luik). Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 72.000 medewerkers. Hiermee is Aon een wereldleider op het gebied van risicomanagement, (her)verzekeringen en adviesverlening in personeelsbeleid. Aon plc staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE: AON). Aon is sponsor van Manchester United: www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie op www.aon.be.