Nederlands | Français Belgium

Verzekeringen voor zakenreizigers en expats door elkaar geschud door coronapandemie

 

AON: stijgende vraag naar grenzeloze verzekeringen voor ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid en ongevallen voor zakenreizigers

Nu de Verenigde Staten hun grenzen begin november opnieuw opengooien voor Europeanen, neemt de vraag naar verzekeringen voor zakenreizen een nieuwe wending. Verzekeringsmakelaar AON stelt vast dat corona de verzekeringsmarkt voor expats grondig heeft veranderd: bedrijven willen een grenzeloos verzekeringspakket voor hun zakenreizigers. Dat is een verzekeringsformule met dekking op het gebied van ziektekosten, overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid en ongevallen die voor medewerkers uit verschillende landen hetzelfde is. Maar dat vraagt een extra inspanning van bedrijven om alles wettelijk op orde te hebben qua sociale voorzieningen en belastingen voor hun expats.

Het aantal zakelijke reizen daalde door de coronapandemie met ruim 60%. Expats bleven vooral op hun locatie en nieuwe buitenlandse opdrachten waren eerder zeldzaam. Nu de wereld langzaam maar zeker overschakelt op een nieuw normaal, is het de vraag in hoeverre COVID-19 een blijvende impact heeft op de expats. Een ding is zeker: het werken op afstand, ofwel internationaal thuiswerken, kan een grote impact hebben op de internationale mobiliteit als die werkplek over de grens mag zijn. 

Het aantal nieuwe buitenlandse opdrachten was tijdens de coronacrisis zeer beperkt. Expats bleven door de ingestelde reisbeperkingen vooral zitten op hun locatie. Dat zorgde voor onvoorziene situaties op het gebied van verzekeringen en voordelen. In allerijl moesten andere benefits worden opgetuigd omdat iemand die bijvoorbeeld uit Amerika naar België zou komen, uiteindelijk niet kwam en daardoor geen aanspraak maakte op het Belgische sociale zekerheidssysteem en bijgevolg op bepaalde groepsverzekeringen, terwijl hij wel op afstand werkte voor een Belgisch bedrijf. Die voorbeelden maakten bedrijven duidelijk dat er een grote behoefte is aan zogenoemde grenzeloze benefits.

Maxime Manderlier, International People Mobility-expert bij Aon Belgium

Bredere blik op internationale zakenreizen met travel risk management

Hoewel organisaties de criteria voor zakelijke reizen aanscherpen, zeker als deze niet-essentieel zijn, zal er internationaal gereisd blijven worden. De markt komt momenteel langzaam op gang maar de verwachtingen zijn dat ze pas in 2022 terug op volle kracht zal komen. Echter, voor wie internationaal zakendoet, is het reizen naar bijvoorbeeld Azië nog steeds onmisbaar, omdat fysiek zakendoen daar de norm is. Het werven van talent is een andere belangrijke reden om zakelijk te reizen. Niet alle potentiële medewerkers willen nog naar het buitenland verhuizen waardoor fysieke aanwezigheid in een ver land noodzakelijk is om toch toptalent in de ogen te kunnen kijken en spreken. 

Een ontwikkeling die door de pandemie is versterkt, maar ook daarvoor al gaande was, is dat de risico’s van zakenreizen steeds meer aandacht krijgen. Het besef dat zakelijk reizen meer behelst dan het afsluiten van een reisverzekering, dringt bij steeds meer organisaties door. Zeker nu er nieuwe situaties ontstaan die verder gaan dan het normale werken op afstand. Heeft een organisatie nog zicht op een medewerker die bijvoorbeeld normaliter vanuit België werkt, maar besluit om enkele maanden vanuit Spanje te werken of te overwinteren in Azië? Wat als die expat op een verre locatie met ziekte of arbeidsongeschiktheid te maken krijgt? Deze zogeheten stealth mobility, het niet exact weten waar een medewerker verblijft, creëert onzekerheid over sociale voorzieningen, belasting, en juridische zaken, als de internationale mobiliteit van werknemers vooraf niet goed geregeld zijn.

Werkgevers controleren best of ze voldoen aan de recent opgestelde ISO 31030-norm voor travel risk management. In de markt duiken daarvoor steeds meer tools op om te controleren of een organisatie deze nieuwe risico’s beheerst en medewerkers veilig op reis kan sturen.