Nederlands | Français Belgium

Indexering in de inkomstenbelastingen en van loonplafonds in de sociale zekerheid

 

 

Newsletter Update@work | nr 1 | 2017

 

Indexering van sommige bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2018, inkomsten 2017
Het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017 publiceerde een bericht in verband met de automatische indexering van inkomstenbelastingen aanslagjaar 2018, inkomsten 2017. Met betrekking tot de tweede pijler zijn voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) volgende bedragen van toepassing:

 

Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen gestort in uitvoering van een individuele pensioentoezegging ten voordele van een werknemer
 
2.390 EUR
Maximumbedrag voor de belastingvermindering voor de persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele voortzetting voor een werknemer (in geval van aansluiting van de werknemer bij een pensioenstelsel tijdens het jaar dient dit bedrag te worden verminderd pro rata het aantal dagen van aansluiting bij het pensioenstelsel)
 
2.350 EUR
Maximumbedrag voor individuele levensverzekeringspremies
 
2.350 EUR
Omzetting in fictieve rente (bij voorschotten/inpandgeving)
 
Eerste schijf van 78.300 EUR
 
Maximumbedrag voor pensioensparen
 
940 EUR
 

Indexering van loonplafonds in de sociale zekerheid
Voor de aanvullende pensioentoezeggingen en invaliditeitsverzekeringen ten voordele van werknemers die een verwijzing omvatten naar de grensbedragen in de sociale zekerheid gelden vanaf 2017 volgende loonplafonds:

 

Wettelijk pensioen 54.648,70 EUR
Arbeidsongeschiktheid (RIZIV-plafond) – sinds 01/06/2016 42.404,95 EUR
Arbeidsongevallen 42.270,08 EUR
 

Actiepunt
Kijk na in welke mate deze nieuwe bedragen een invloed kunnen hebben op uw voorzorgsplannen.