Nederlands | Français Belgium
Employee Benefits Audit Rapport

Employee Benefits Audit Rapport


Hoe actueel is uw voordelenpakket?

Een employee benefits pakket (EB-pakket) heeft meestal een hele geschiedenis. Uw probleem: u hebt als verantwoordelijke geen zicht op de samenhang van de verschillende elementen van dit pakket. U vraagt zich af of het pakket nog wel actueel is. Of de voorwaarden nog competitief zijn.

Een grondige doorlichting brengt dit allemaal in kaart en identificeert de zwakke plekken en hiaten.

Grondige doorlichting

Per categorie – arbeiders, bedienden, kaderleden, directieleden – krijgt u een beschrijving van de volgende elementen:

 • overzicht van alle dekkingen;
 • adequaatheid van de voorziene dekkingen;
 • controle op conformiteit met de relevante wetgeving;
 • risk-mapping
  • controle op dubbele dekkingen;
  • identificatie van white spots;
 • onderzoek van technische componenten;
 • keuze financieringsvehikel;
 • aanbevelingen.

Een benchmark-oefening verifieert of het aangeboden pakket marktconform is. De beste krachten in de sector aantrekken blijft immers uw prioritair aandachtspunt. Het is dan ook belangrijk dat u een marktcompetitief EB-pakket aanbiedt.

Globale visie

Een voorbereidend gesprek legt de doelstellingen van de oefening vast vanuit een globale visie. Employee benefits staan nooit op zichzelf, maar maken deel uit van het totale HR-beleid.

Onze experts geven u binnen de afgesproken termijn persoonlijke uitleg bij hun rapport met realistische oplossingen op maat van uw bedrijf.