Nederlands | Français Belgium
Variabele beloning via pensioen

Variabele beloning via pensioen


Motiveer uw medewerkers

Wat zijn uw prioriteiten als human resources manager? Uw werknemers motiveren staat ongetwijfeld bovenaan uw lijst. Maar hoe kiest u de beste motivatiemethode uit zo veel mogelijkheden? Variabele beloning is in ieder geval een efficiënte en veelgebruikte techniek om uw personeel te belonen voor zijn prestaties.

Nochtans wordt een variabele beloning al te vaak als salaris uitgekeerd. En dat betekent onvermijdelijk een teleurstelling voor uw werknemer. Omdat het verschil tussen wat u betaalt en wat uw werknemer – netto – ontvangt, érg groot is. U ‘moet’ – als werkgever – uw werknemers bovendien helpen sparen om de waardevermindering van het nettoloon op het ogenblik van pensionering te compenseren.

De kwadratuur van de cirkel? Niet echt. Er bestaat een oplossing: het aanvullend pensioenplan en iedereen is tevreden.

Iedereen wint

Een aanvullend pensioenplan biedt voordelen voor iedereen.

  • Uw werknemers genieten een financieel voordeel dat behoorlijk is in vergelijking met een klassieke salarisverhoging. Ze bouwen – geleidelijk aan – een belangrijk pensioenkapitaal op, gedekt door een gegarandeerde intrestvoet.
  • U betaalt minder werkgeverslasten én u optimaliseert uw personeelsinvesteringen. En natuurlijk zorgt u voor extra gemotiveerde werknemers.
Variabele beloning van 116 € bruto
via salarisverhoging
Kost voor werkgever
153 €
Netto voor werknemer
47 € onmiddellijk beschikbaar
via een aanvullend pensioenplan
Kost voor werkgever
131 €
Netto voor werknemer
93 € beschikbaar op 65 jaar
voordelen volgens de geldende wetgeving
- 17 % voor de werkgever + 98 % voor de werknemer

 

De aanpak

Hoe pakt u een pensioenplan het beste aan? Stel uzelf alvast de volgende - heel eenvoudige - vragen:

  • Hebt u al een systeem met variabele beloning? En – zo ja – hebt u het ook neergeschreven?
  • Hoe moet u rekening houden met het arbeidsrecht bij een aanvullend pensioenplan?
  • Welke personeelscategorieën genieten van het plan?
  • Wat is de structuur en het concept van uw plan?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw plan de wet respecteert?
  • Bijvoorbeeld de antidiscriminatiewetgeving of de wet op de handelspraktijken.
  • Welke verzekeringsmaatschappij is de beste keuze?
  • Hoe communiceert u het nieuwe voordeel aan de betrokken werknemers?

Professioneel advies van ervaren adviseurs om moeilijke opdrachten een stuk lichter te maken. Dát is Aon.