Nederlands | Français Belgium

Gezondheidszorg

 

Risico's en zorg, twee zaken die hand in hand gaan

Door de vele veranderingen en actuele ontwikkelingen zijn de risico’s in de gezondheidszorg sterk toegenomen. Bovendien wordt de sector steeds meer aangemoedigd om zich te richten op preventie. Een voorbeeld hiervan is het accrediteringsproces dat vele ziekenhuizen momenteel doorlopen.

 

Zorginstellingen moeten meer en meer hun ondernemerskwaliteiten laten zien. Het in kaart brengen van uw risico's en die zorgvuldig managen, hoort daarbij. Dit vraagt om meer specialistische kennis en vereist bepaalde competenties van medewerkers en het management. Zodat uw zorginstelling zich onderscheidt in de gezondheidszorg.

Verzekeringen en schadebehandeling voor zorginstellingen
De tijd waarin verzekeringsmakelaars louter een bestaand verzekeringsdossier beheerden, is voorbij. De focus zal de volgende jaren verschuiven naar het efficiënt managen en vooral het voorkomen van risico’s, veeleer dan achteraf toe te zien hoe een schadegeval kan afgehandeld worden.

Het zich verzekeren voor risico’s is slechts één stap in het traject dat Aon voor u uitzet:

Risicomanagement
Risicomanagement werkt als dit correct is afgestemd op de ambities van uw zorginstelling. Het helpt bij de creatie van een eigen visie en kansen worden zichtbaar. Efficiënt risicobeheer begint bij de juiste expertise en begeleiding.

Aon bezit sectorspecifieke kennis en geeft onafhankelijk advies. We brengen eerst uw risico’s in kaart, we helpen uw mensen bij de proactieve aanpak en begeleiden hen bij het opstellen van een preventieplan. Risico’s vermijden is nog steeds een betere optie dan risico’s verzekeren. Het is pas in de volgende, en laatste, fase dat we bekijken welke risico’s hardnekkig aanwezig blijven en eventueel verzekerd moeten worden.

Crisismanagement
Zoals een risico geen ramp mag worden, mag een incident geen crisis worden. Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), dochteronderneming van Aon, ondersteunt zorginstellingen bij specialistische veiligheidsvraagstukken. Door ondersteuning, overzicht en de best passende, verzekeringsoplossingen kunt u weloverwogen stappen nemen. Samen met Aon, dé grootste en onafhankelijke verzekeringsmakelaar in de gezondheidszorg van de Benelux.

Projectbeheer van uw overheidsopdrachten
De specialisten van de Practice Group Healthcare begeleiden ziekenhuizen en zorginstellingen in hun risico- en verzekeringsbeheer. Tien jaar ervaring en kennisdeling met de Practice Group Public Sector resulteert vandaag in een diepgaande en actuele kennis van de wetgeving overheidsopdrachten.

Bron: Aon Global Risk Management survey 2015

 

 

Actuele thema'sAon houdt steeds de vinger aan de pols. Onze kennis en ervaring delen we graag met u, tijdens een seminarie of infosessie over actuele thema's. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u door het aanmeldingsformulier in te vullen.
 
    Digitalisering van de zorgsector
Het digitale tijdperk heeft tal van voordelen en zorgt voor innovaties en kansen, ook in ziekenhuizen en zorginstellingen. Tegelijkertijd brengt de invoering van ICT, computers, software en databanken allerhande nieuwe risico's met zich mee. Heeft u de cyberrisico's voor uw instelling al in kaart gebracht? Houdt u daarbij ook rekening met menselijk en technisch falen? En kent u hun mogelijke impact op de reputatie, de continuïteit en de financiële positie van uw instelling? Doe alvast de test!

 

    Bouwrisico's van al uw projecten
Ziekenhuizen en zorginstellingen investeren opnieuw meer in onderhoud, verbouwing, of nieuwbouw. Veel instellingen kiezen ervoor de bouwrisico's via de aannemer te verzekeren. Maar weet u zeker dat de dekking en voorwaarden passen bij uw situatie? Wist u trouwens dat bouwwerven een rechtstreekse invloed hebben op nosocomiale infecties en aldus op uw aansprakelijkheid?

 

    Foutloze medische beroepsaansprakelijkheid – Fonds medische ongevallen (FMO)
Het verzekeren van de medische beroepsaansprakelijkheid is geen evidente beslissing voor een verzekeraar. Wat indien uw aansprakelijkheid betrokken is, zonder fout? Welke invloed heeft dit op uw schadestatistiek? Hoe zullen de enkele verzekeraars die zich wagen aan de verzekering BA van ziekenhuizen en medische beroepsbeoefenaars reageren? Hoe zal het FMO gefinancierd worden en welke invloed heeft dit op uw premie?

 

 

 

 
Kennispartners

Een team van zorgspecialisten staat elke dag voor u klaar. Kennis hebben en delen vinden we belangrijk. Daarom zijn we officieel lid van de stuurgroep van Ahlec.
(Antwerp Health Law and Ethics Chair)