Nederlands | Français Belgium

Bedrijven onderschatten de bedreigingen die tot reputatie- en merkschade leiden

 

Aon analyseert enkele onderschatte risico’s in haar recente “Underrated Threats Report”

Brussel, 12 november 2015 – In de laatste editie van Aon’s Global Risk Management Survey (GRMS) plaatsten 1400 riskmanagers en CEO’s wereldwijd “merk- en reputatieschade” bovenaan de lijst van de belangrijkste risico’s voor hun activiteit. In de overtuiging dat een aantal (onderliggende) risico’s onderschat bleven, besloot de risicoadviseur en verzekeringsmakelaar een bijkomend diepteonderzoek uit te voeren bij meer dan 100 bedrijven wereldwijd (groot en klein). De conclusie is duidelijk: belangrijke bedreigingen worden wereldwijd ondergewaardeerd. Daarenboven kunnen bedrijven risico’s niet langer losstaand en in “splendid isolation“ evalueren en moeten ze letten op hun onderlinge verbondenheid. Samenwerking tussen bestuurders en risk managers is een must, net zoals het incorporeren van crisismanagement in de bedrijfsstrategie.

De belangrijkste bevindingen van Aon’s ‘Underrated Threats Report’

Het huidige risicolandschap kan “voorspelbaar onvoorspelbaar” genoemd worden
In deze hyperverbonden wereld met zijn manische drang naar continue verandering, fluctueert het risicolandschap alarmerend snel. De snelheid van de technologische vooruitgang, gecombineerd met maatschappelijke, economische en politieke veranderingen, doet de zorg voor reputatieschade toenemen. In een tijdperk waar het nieuws in geen tijd de wereld rond gaat kan de reputatie van een bedrijf na een crisis binnen enkele uren ondermijnd worden.

Reputatie- en merkschade
Slechts 44% van alle bevraagden vindt dat de vrees voor reputatie- en merkschade zich terecht bovenaan de lijst bevindt. Er is een groot onderscheid tussen de EMEA-regio (54%) en Amerika (35%). Een reeks van recente en gemediatiseerde voorvallen in de Europese retail- en bankensector kan aan de basis liggen van dit grotere bewustzijn in de EMEA-regio. De externe factoren die kunnen bijdragen tot de aantasting van de bedrijfsreputatie werden in de GRMS 2015 zwaar onderschat. Uit het diepteonderzoek blijkt dat 70% van de deelnemers het eens zijn met deze stelling. Zolang een crisis zich niet aandient, is het voor het merendeel van de bedrijfsleiders geen bijzondere kopzorg.

Welke zijn deze externe factoren? In het rapport worden onethisch gedrag aan de top van bedrijven (#38) en sociale media (#46) als zwaar onderschatte risico’s naar voor geschoven. De verbondenheid tussen deze twee risico’s, en bij uitbreiding tussen alles risico’s, vergroot zelfs hun dreiging. We leven in een wereld waar alle burgers zonder enig probleem verslag kunnen uitbrengen over wat ze weten of menen te weten. Vandaag wordt de publieke opinie op sociale media gevormd. De verspreiding is zo snel dat onmiddellijke afstraffing het gevolg is.

Het onderzoek stelt dat het opbouwen en beschermen van de bedrijfsreputatie een cruciaal onderdeel van de bedrijfsstrategie zou moeten zijn. “Een nauwgezette crisisplanning met onderscheiden scenario’s, het opstellen van een lijst met individuele rollen en verantwoordelijkheden, en een concreet actieplan zijn de sleutels om dit te realiseren”, aldus Bart Goossens, Chief Commercial Officer bij Aon Belgium.

Cyberrisico’s
Voor het eerst in 8 jaar onderzoek, kwamen cyberrisico’s in de top 10 van de GRMS terecht. In het recente diepteonderzoek beamen 9 van de 10 bevraagden dat bedrijven deze nieuwe risico’s echter helemaal niet begrijpen. Dit gegeven staat in schril contrast met de hoge score (van 82%) die bedrijven geven aan hun paraatheid om cyberrisico’s het hoofd te bieden. Ook deze score wordt door de recente survey als “overschat” beoordeeld.

Cyberrisico’s zijn een snel bewegend fenomeen. Vroeger hadden cybercriminelen vooral financieel gewin op het oog. Vandaag worden technieken uit de cyberruimte toegepast door extremisten, maar met een totaal ander doel, namelijk schade aanrichten aan overheden en bedrijven. Nieuwe evoluties dragen ook bij tot verhoogde risico’s. Denken we maar aan het bewaren van gegevens in de cloud, de ‘bring your own device’ politiek en de big data populariteit.

“Het rapport sluit niet uit dat de verzekeringsindustrie geconfronteerd wordt met een cyberorkaan. Een stormvloed van incidenten en claims komt mogelijks onze richting uit, met dramatische gevolgen voor de bedrijfswereld. Verzekeraars kijken bang uit naar de eerste miljardenvorderingen”, aldus nog Bart Goossens.

Politieke risico’s
Terwijl in 2013 voorspeld werd dat politieke risico’s in 2015 een 5de plaats zouden bekleden, tuimelden ze in de Aon GRMS 2015 van de 10de naar de 15de plaats.

Recente gebeurtenissen deed 63% van de respondenten besluiten dat politieke risico’s ernstig onderschat worden. De aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de eurozone en onderscheiden geopolitieke conflicten waren een belangrijke bezorgdheid voor vele respondenten uit de EMEA-regio. Ook de recente vluchtelingenstroom baart velen zorgen. En ISIS deed wereldwijd de politieke risicoperceptie bij bedrijven verscherpen, waardoor het niet langer als een ver-van-mijn-bed-show gezien wordt. De westerse inspanning om ISIS te bestrijden is volgens het onderzoek slechts watertrappen zonder een kompas of reële oplossing in het zicht.

“Bedrijven moeten niet alleen de politieke risico’s in de landen of de regio’s waar ze actief zijn voortdurend monitoren, maar moeten zich best ook voorbereiden op de potentiële gevolgen die politieke instabiliteit kan hebben op het wereldforum”, voegt Bart Goossens er nog aan toe.

Over de Studie
De bevindingen in het “Underrated Threats Report” zijn het resultaat van een online diepteonderzoek naar ondergewaardeerde risico’s, in aansluiting op Aon’s laatste Global Risk Management Survey in 2015. Aan meer dan 100 bedrijven uit 60 verschillende landen werden bevindingen uit de GRMS voorgelegd en gevraagd die te evalueren. U kunt het volledige rapport ook downloaden.

Over Aon
Aon is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits. We halen voor onze klanten het beste uit de verzekeringsmarkt en dragen zo bij aan de realisatie van hun objectieven. Aon België heeft een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent en Luik). Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 69.000 medewerkers. Hiermee is Aon een wereldleider op het gebied van risicomanagement, (her)verzekeringen en adviesverlening in personeelsbeleid. Aon plc staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON). Aon is sponsor van Manchester United: www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie over Aon: www.aon.be.