Nederlands | Français Belgium

Verzekering ambulante zorgen

 

Interessanter dan een loonsverhoging

Terwijl een hospitalisatieverzekering in de meeste Belgische bedrijven al jaren deel uitmaakt van het loonpakket, is de verzekering voor ambulante zorgen nog niet algemeen verspreid. Zoals blijkt uit de resultaten van onze enquête Benefits Survey, biedt 18,7 % van de onderzochte plannen het personeel een dekking aan van de ambulante zorgen (huisartsbezoek, geneesmiddelen, kosten tandarts, kosten oogarts …). Maar dit percentage blijft stijgen!

 

De gemiddelde kosten ten laste van de patiënt voor ambulante zorgen buiten een ziekenhuisopname bedragen jaarlijks 536 euro per persoon. Uw medewerkers zijn vragende partij voor een ruimere dekking dan die van een hospitalisatieverzekering en zien hiervan een onmiddellijk financieel effect.

Een extralegaal voordeel dat dus erg op prijs wordt gesteld. Verzekeraars spelen in op deze nieuwe trend, en ontwikkelden een gamma van ambulante producten.

Voordelen
Een dergelijke dekking heeft veel voordelen en versterkt uw reputatie als “employer of choice” in de markt.

  • Een aantrekkelijke troef voor nieuwe kandidaat-werknemers
  • De tevredenheid, en vooral het behoud, van huidige medewerkers
  • Een totale bescherming van medische risico’s
  • Geen medische formaliteiten noch uitsluitingen bij afsluiting van het contract
  • De mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief ook gezinsleden op te nemen in het verzekeringsplan
  • Netto een interessanter voordeel dan een loonsverhoging (zowel voor de werkgever als voor de werknemer)

 

De dekking ambulante zorgen als alternatief voor een loonsverhoging of een verhoging van de voordelen zoals opgelegd door de paritaire comités
De jaarlijkse premie voor een dekking ambulante zorgen bedraagt ongeveer 300 euro per werknemer (gemiddeld tarief varieert naargelang van de samenstelling van de populatie van het bedrijf en het type contract). Vergeleken met een loonsverhoging van dezelfde grootteorde, houden uw medewerkers er netto meer aan over.

Tot slot voorzien de verschillende paritaire comités met een cao in een verhoging van het gedeelte van het loon dat moet worden besteed aan extralegale voordelen. De dekking van ambulante zorgen is dus een uitstekend alternatief om dit budget te gebruiken.