Nederlands | Français Belgium

Hospitalisatieverzekering

 

Verlicht de factuur voor medische kosten van uw medewerkers

Uit een snelle berekening van de kosten voor gezondheidszorg per inwoner blijkt dat elke Belg tijdens zijn hele leven gemiddeld 76 euro per maand uitgeeft aan medische kosten. En dit bedrag stijgt jaarlijks met 5,6 %.

 

U kunt als werkgever een extralegaal voordeel in uw loonstrategie oppakken dat de zwaarste kosten verlicht, via een collectieve hospitalisatieverzekering. Door bovendien extra aandacht te besteden aan de gezondheid van uw medewerkers, verbetert u hun productiviteit.

Een hospitalisatieverzekering dekt doorgaans de kosten van een ziekenhuisopname, maar ook de pre- en posthospitalisatiekosten, alsook de ambulante kosten van een reeks ernstige ziekten.

Bij het afsluiten of wijzigen van deze verzekering, rijzen er verschillende vragen over garanties, beperkingen, franchise en opties. Gezien de omvang van het aanbod op de markt kunnen werkgevers onmogelijk alle vragen alleen beantwoorden.

Aon helpt u bij het vinden van de juiste garantie tegen de juiste prijs en adviseert u tijdens het hele proces. Aon heeft al vele jaren ervaring in dit domein en ontwikkelt een benchmark met daarin meer dan 250 Belgische bedrijven, de Benefits Survey.

Tijdens de hele levensduur van de dekking van de medische kosten, begeleidt Aon u om:

  • de statistieken van schadegevallen te analyseren en zo de belangrijkste kostenposten te identificeren
  • aanpassingen aan de polis voor te stellen om toekomstige kosten te beheersen
  • tegenover de verzekeraar tussen te komen in bijzondere verzekeringsgevallen
  • regelmatig garanties en tarieven op de markt te onderzoeken
  • de dekkingen te verbeteren op basis van nieuwigheden
  • een beroep te doen op een zelfstandige alternatieve verzekeringsoplossing voor het beheren van schadegevallen (Third Party Administration) wanneer het bedrijf groot genoeg is.

 

Op vraag van medewerkers en werkgevers is het marktaanbod voor gezondheidszorg voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar innovatieve oplossingen. Het is in deze optiek dat de dekkingen voor ambulante zorgen zich ontwikkelen, die een onmiddellijke financiële impact hebben voor uw medewerkers en een troef zijn bovenop het loonpakket.