Nederlands | Français Belgium
Pensioenplannen voor arbeiders

Pensioenplannen voor arbeiders & bedienden: hoog tijd om de verschillen weg te werken!

 

Seminar van Aon en Claeys & Engels

Sinds 1 januari 2015 kregen werkgevers 10 jaar de tijd om hun aanvullende pensioenplannen te harmoniseren. Vanaf 1 januari 2025 zijn de verschillen op basis van het criterium arbeider of bediende discriminerend en dus niet langer toegelaten.

 

Er zijn inmiddels al bijna 5 jaar verstreken. Weinig werkgevers hebben het harmoniseringsproces opgestart of voltooid. Redenen? Budgettaire beslommeringen, de loonmatiging, de complexiteit om het harmonisatieplan te koppelen aan andere voordelen, het afwachten van de sectorplannen…

Hoewel er op sectorniveau enige vooruitgang is, blijft er veel werk aan de winkel. Een vooruitziend werkgever neemt nu de nodige initiatieven om de deadline van 1 januari 2025 te halen. Op het seminar van Aon en Claeys & Engels maken we met u een stand van zaken op over de 2de pensioenpijler van uw arbeiders en bedienden.

Programma

  • De juridische aandachtspunten van het harmoniseringsproces: wat zijn de mogelijke struikelblokken. Welke procedure volgt u?
  • Wat is het stappenplan om het harmonisatietraject tijdig klaar te hebben?
  • Hoe bepaalt u de kosten en de financieringsmethoden?
  • Hoe houdt u rekening met de sectorplannen, ook al zijn ze niet afgerond?

Gebundelde expertise Aon en Claeys & Engels

Samen bieden wij u een seminar waar u alles verneemt over de financiële, actuariële en juridische aspecten om de pensioenplannen van uw arbeiders en bedienden tijdig gelijk te trekken.