Czech Republic
Informační povinnost dle zákona č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 
Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
 
Název:                          Aon Central and Eastern Europe a.s.
Sídlo:                           Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1
IČ:                                471 23 672
Činnost:                       Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Registr:                        Registr pojišťovacích zprostředkovatelů vedený Českou národní bankou
Řešení stížností:         Reklamační řád
                                      Řešení stížností divize Commercial Risk Solutions : [email protected]
                                      Řešení stížností divize Reinsurance  Solutions : [email protected]
Seznam pojišťoven:    Pojišťovny a produkty

Aon nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny, se kterou spolupracuje.

Žádná pojišťovna, se kterou spolupracuje, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Aon.