Czech Republic
Rizeni podnikatelskych rizik

Průzkum řízení podnikatelských rizik v České republice 2017


Za největší riziko pro své podnikání pokládají české firmy nedostatek pracovních sil. Následuje růst administrativní zátěže a nečestné chování zaměstnance jako zločin, krádež či podvod. Vyplynulo to z kvalitativního Průzkumu řízení podnikatelských rizik 2017, který nechala poradenská společnost Aon letos poprvé zpracovat samostatně v České republice. Porovnání s Globální studií řízení rizik, kterou Aon realizuje již řadu let, ukázalo, že jak ve vnímání důležitosti jednotlivých rizik, tak v přístupu k jejich řízení se české firmy od společností působících v jiných částech světa významně odlišují. Pouze 1 z 10 českých firem má samostatné oddělení řízení rizik.


Riziko poškození dobrého jména, které vévodí globální studii, v Česku obsadilo až desátou pozici. Mnohem naléhavější jsou pro české firmy rizika plynoucí z růstu administrativní zátěže, podvodného jednání zaměstnanců či výkyvů směnných kurzů. Podobný náhled jako ty zahraniční mají české firmy na riziko kybernetického útoku. Více než padesát procent účastníků průzkumu uvedlo riziko kybernetického útoku za nejaktuálnější hrozbu vůbec. Bezmála stejné procento firem ale připouští, že formální hodnocení kybernetických rizik neprovedly nebo o tom oslovený manažer neví.ons.

 

V Top 10 největších podnikatelských rizik v České republice hrají kromě rizik plynoucích z aktuálního stavu na trhu práce důležitou roli také legislativní změny. Z odhadu toho, jakou důležitost budou mít tato rizika v roce 2020, však vyplývá, že větší obavy panují ze zpomalení ekonomického růstu a nestability na komoditních trzích. Desítku nejvýznamnějších rizik v tříletém výhledu uzavírá nárůst konkurence.

 

O průzkumu


Kvalitativní Průzkum řízení podnikatelských rizik byl v České republice realizován vůbec poprvé. Aby bylo možné získaná data porovnat se situací na dalších světových trzích, vycházelo kvalitativní šetření ze struktury globálního průzkumu, který Aon zpracovává již řadu let. Osloveno bylo zhruba 2000 firem z celé České republiky napříč odvětvími. Průzkum proběhl prostřednictvím on-line dotazníku v říjnu 2017. Na realizaci se podílela výzkumná agentura SC&C.

Stažení studie "Průzkum řízení podnikatelských rizik v České republice 2017":
Průzkum řízení podnikatelských rizik v České republice 2017.

Request Info Expand
* Required fields


  Invalid Email Addressclose form

Kontakty: