Deel deze pagina
Aon: Leader in human resources, reinsurance & risk

Veelgestelde vragen
De meest gestelde vragen over Verzuim & WGA.IN CONTROL

Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben wij de meest gestelde vragen over Verzuim & WGA.IN CONTROL voor u verzameld.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, laat het ons serviceteam weten via [email protected].


Ik heb al een aantal verzekeringen en diensten bij een andere partij afgenomen. Is dit pakket dan wel geschikt voor mij?
Ja. De kracht van dit pakket zit hem in de combinatie van diensten en verzekeringen.
Door alles in één pakket te sluiten heeft u een totaaloverzicht, is er een naadloze en eenvoudige afhandeling van alle poliszaken en schademeldingen en is voor de risicodrager het belang om mede te investeren in preventie en re-integratie het grootst. Hierdoor zijn de voordelen voor u als werkgever maximaal, en kunt u de wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw zieke werknemers optimaal nakomen.
De verzekeringen en diensten die u elders heeft afgenomen, kunnen aan het eind van de huidige looptijd aan het pakket worden toegevoegd.
Wat is het verschil tussen privaat verzekeren, publiek verzekeren en eigenrisicodragen?
Publiek verzekeren: uitvoering door UWV, bekostiging middels een gedifferentieerde premie. Het aantal uitkeringen binnen uw organisatie is van invloed op de hoogte van de premie die u betaalt.

Privaat verzekeren: u draagt zelf het risico en dekt dat af middels een garantieverklaring van een kredietinstelling (meestal een verzekeraar). De private optie betekent dat u in de praktijk meer invloed heeft op de uitkeringslasten. Verzekeraars baseren hun premie deels op een inschatting die zij maken van toekomstige WGA-uitkeringen, en deels op het aantal uitkeringen binnen uw organisatie.
Waarom moet ik vóór 1 oktober kiezen tussen publiek en privaat verzekeren voor Ziektewet en WGA?
Per 1 januari 2017 geldt eigenrisicodragerschap voor de WGA voor zowel uw vaste als uw flexmedewerkers (WGA-vast en WGA-flex). Omdat dit een nieuwe situatie is, moeten verzekeraars hun reeds afgegeven garantieverklaringen vernieuwen. Dat houdt in dat elke werkgever die reeds eigenrisicodrager is, opnieuw de keuze moet maken om dat vanaf 2017 te blijven. Ook thans privaatverzekerde werkgevers doen er verstandig aan de afweging tussen privaat en publiek verzekeren te maken. De wet schrijft voor dat de werkgever deze keuze voor privaat verzekeren voor 1 oktober kenbaar moet hebben gemaakt.
Wat is het verschil tussen WGA-vast en WGA-flex?
WGA-vast betreft de vaste werknemers van een bedrijf, WGA-flex betreft de werknemers met een tijdelijk dienstverband. Uiteindelijk is er in de verplichtingen van de werkgever naar vaste en flex-medewerkers geen verschil meer.
Welke verzekeringen en diensten zitten in het pakket?
Alle diensten, casemanagement en verzekeringen die u nodig heeft, zitten in het pakket. Meer details over het pakket dat bij u past, vindt u hier.
Waar kan ik meer informatie over de verzekeringen en diensten vinden?
Meer informatie over het pakket dat bij u past, vindt u hier.
Wat kost het pakket?
Vul hier het aantal medewerkers en de totale loonsom in, dan kunt u zien welke producten en diensten er in het pakket zitten en wat de kosten zijn.
Kan ik zelf een keuze maken uit jullie aanbod van verzekeringen en diensten?
Het product biedt een grote mate van keuzevrijheid, waardoor u het kunt aanpassen aan uw bedrijfssituatie en uw behoeften. Wel zijn in sommige gevallen dekkingen of diensten verplicht, om zodoende de juiste begeleiding en ondersteuning te kunnen waarborgen.
Waarom heet het pakket Verzuim & WGA.INCONTROL. Geldt het niet voor de Ziektewet?
Jawel. De Ziektewetdekkingen vallen in deze naam onder de noemer 'Verzuim'.
Wat is de contractduur?
De eerste contractstermijn voor dit pakket is drie jaar. Deze termijn is algemeen gangbaar. Na deze eerste termijn is het pakket dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.
Krijg ik bij vragen steeds iemand anders aan de lijn, of heb ik één contactpersoon?
Naast uw eventuele vertrouwde accountmanager, consultant of relatiebeheerder, wordt u vanuit ons serviceteam door vakkundige mensen te woord gestaan. Dit kunnen verschillende mensen zijn, die echter wel allemaal inzicht hebben in uw situatie. Wanneer ze een vraag niet direct kunnen beantwoorden, zorgen ze ervoor dat u alsnog zo snel mogelijk wordt geholpen.
Hoe lang duurt het voordat het pakket ingaat?
Dat is afhankelijk van uw eigen wensen hieromtrent, en van de snelheid waarmee u de eventueel benodigde extra gegevens kunt aanleveren. Daarnaast kan het voorkomen dat er extra onderzoek nodig is. Uiteraard streven we ernaar u zo snel mogelijk van de door u gewenste producten en dekkingen te voorzien.
Wat gebeurt er met mijn pakket als de wetgeving tijdens de looptijd van mijn pakket verandert?
Waar nodig en mogelijk passen we het pakket aan de wetgeving aan.
Ik wil graag een pakket, maar mijn loonsom is net te hoog. Kan ik toch een pakket aanvragen?
In deze situatie kunt u uw accountmanager, relatiebeheerder of consultant benaderen om u te adviseren over de beste oplossing voor uw situatie.
Moet ik zelf online de offerte-aanvraag invullen of kunnen jullie dat voor mij doen?
U kunt dat zelf doen. Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben dan kunt u via ons serviceteam (of eventueel via uw accountmanager, consultant of relatiebeheerder) hulp en ondersteuning vragen.
Ik heb niet alle benodigde gegevens voor het online aanvragen van offerte. Kan ik dan nog wel een pakket aanvragen en zo ja, hoe?
Om u zo goed en snel mogelijk een offerte te kunnen leveren, is het noodzakelijk alle voor de offerte gevraagde gegevens in te vullen. Wij kunnen u wel ondersteunen bij het inzichtelijk maken van deze gegevens, neem hiervoor contact op met ons serviceteam:

T: 010 448 8510
E: [email protected]
Wat is het verschil tussen een Verzuimverzekering Conventioneel en Stop Loss?
Verzuim Conventioneel vergoedt het loon dat u doorbetaalt aan uw arbeidsongeschikte medewerkers, eventueel te vermeerderen met een percentage van de werkgeverslasten, na aftrek van de eigen-risicotermijn (uitgedrukt in wachtdagen). Bij Stop Loss kiest u een bedrag waarvoor uzelf het verzuimrisico wil dragen (eigen behoud). Overstijgen in een jaar de kosten van het doorbetaalde loon bij ziekte dit eigen behoud, dan vergoedt de Verzuimverzekering Stop Loss het meerdere. Deze vergoeding kan gemaximeerd zijn, afhankelijk van uw keuze.
Waar vraag ik een garantieverklaring aan?
Een garantieverklaring heeft u alleen nodig voor het aanvragen van het WGA-eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst. Daarvoor vraagt u bij ons een WGA-eigenrisicoverzekering aan. Als u voor deze verzekering wordt geaccepteerd, geeft de verzekeraar die het risico afdekt een garantieverklaring af en stuurt deze naar de Belastingdienst. U hoeft daarvoor dus niets te doen.
Welke informatie moet ik aanleveren voor een offerteaanvraag?
Dat is afhankelijk van welke diensten en producten u aanvraagt. Globaal moeten alle gegevens worden aangeleverd die voor de risicodrager of een door hem gemachtigde nodig zijn om het risico te kunnen inschatten en een eventue(e)l(e) premie/tarief te kunnen bepalen. Naast de gebruikelijke bedrijfsgegevens zijn dit (onder andere) het aantal medewerkers, de (SV-)loonsom, de verzuimhistorie, de WIA-instroom en informatie over de huidige bedrijfssituatie met betrekking tot eigen-risicodragen van WGA en ZW.

Overzicht van informatie die u nodig heeft voor een offerte-aanvraag
Kan ik beter voor publiek verzekeren of eigenrisicodragen kiezen voor WGA en Ziektewet?
U leest hier meer over in onze brochure.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
U kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen.
Hoe kan ik reminder e-mails uitzetten?
U ontvangt maximaal 2 reminders na het opslaan van onderhanden werk of nadat wij een offerte hebben uitgebracht. Wanneer u geen reminders wilt ontvangen, dient u onze offerte af te wijzen, of accepteren. Deze actie kunt u niet ongedaan maken.

Contact
Serviceteam

Verzuim & WGA.IN CONTROL

010 448 8510
[email protected]


Al onze producten en diensten in één overzicht

Aantal medewerkers: Totale loonsom: Toon pakket op maat
Vul a.u.b. beide opties in.