Netherlands

Cyberweerbaarheid vereist totaalaanpak

 

Bij alles wat wij communiceren richting de markt, maken wij duidelijk wat de toegevoegde waarde is van cyberweerbaarheid, hoe je de cyberrisico’s (en aanverwante risico’s) in kaart brengt en beschermt en wat Aon’s rol daarin is.

Waaruit bestaat jullie cyberaanbod precies?

Wij zien cyberweerwaarheid als een combinatie van beveiliging, monitoring, beleid, incident response, crisismanagement en verzekeren. Aon hanteert daarom een benadering die wij de Cyberloop noemen. Dit stelt dat elke organisatie op een ander moment kan beginnen met het versterken van haar cyberweerbaarheid: met assessment, kwantificering, verzekeren of incident response/crisismanagement. Deze vier instapmomenten zijn circulair met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling. Het is als het ware een ecosysteem voor cyberweerbaarheid, continu bezig met evaluatie, verbeteringen en investeringen in cyberrisicobeheer. Dat is ook hoe wij ons aanbod in de markt zetten.

Lees hier het volledige online artikel.

Download hier het artikel uit het magazine:

Download het artikel

 
 


VVP, special september 2020