Netherlands

Bereid u goed voor op de verhardende verzekeringsmarkt

 

De verzekeringsmarkt toont voor het eerst sinds vele jaren tekenen van verharding. Na jaren van voldoende aanbod en lage premies voor schadeverzekeringen, moeten organisaties rekening houden met flink hogere risicokosten. Wat zijn de oorzaken en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Al jaren hebben we te maken met een zachte verzekeringsmarkt met voldoende capaciteit en premies die gelijk blijven of dalen. Maar dit gaat veranderen; de premies stijgen en verzekeraars sluiten steeds meer risico’s uit. Volgens verzekeraars ligt de oorzaak onder andere in klimaatveranderingen en geopolitieke ontwikkelingen. Zij noemen de volgende 4 factoren, die een belangrijke rol spelen:

  • grote schades door een stijgend aantal natuurrampen,
  • groeiende risico’s door toegenomen volatiliteit in financiële markten,
  • stijgende premies van bijvoorbeeld brandverzekeringen,
  • minder aanbieders, door fusies van verzekeraars.

Wat kunt u doen?
In de huidige markt kunnen premies met tientallen procenten stijgen. Laat u niet verrassen door premieverhogingen en aangepaste voorwaarden bij de volgende verlenging van uw verzekeringen. Bereid u dus goed voor, door:

1. Risk appetite
Analyseer en bepaal uw eigen financiële draagkracht of risicobereidheid (risk appetite), zodat u hogere eigen risico’s kunt dragen en premiestijgingen opvangt. Veel bedrijven kiezen er ook voor om premies en voorwaarden langer vast te leggen of onderzoeken mogelijkheden voor een eigen in-house (captive) verzekeringmaatschappij.

2. Blijf in control
Uw organisatie heeft te maken met complexe risico’s en ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen, zoals geopolitieke ontwikkelingen, klimaatverandering, digitalisering en robotisering en cybercrime. Met goed risicomanagement bent u voorbereid op een incident en blijft u in control.

3. Risicoprofiel ‘verkopen’ aan verzekeraars
Maak uw risicoprofiel inzichtelijk en meer beheersbaar. Op deze manier ‘verkoopt’ u uw risicoprofiel makkelijker aan een verzekeraar. Dit draagt bij aan een lagere schadelast en positievere risicobeoordeling door verzekeraars. Goede preventie betaalt zich dus terug.

Hulp nodig? Meld u aan voor de tweedaagse managementtraining Preventie
Tijdens deze tweedaagse interactieve managementtraining van de Aon bieden onze experts u handvatten en inspiratie om uw risicoprofiel te verbeteren met concrete, preventieve acties toegesneden op uw organisatie. Aan het einde van de training beschikt u over een concreet risicoprofiel en een specifiek preventieplan voor uw onderneming waarmee u direct aan de slag kunt.

Meld u nu aan en bespaar kosten met uw risicoprofiel
Op onze website vindt u meer informatie over de managementtraining Preventie. U vindt hier de data, de locaties en een uitgebreide beschrijving van het programma. U kunt zich hier ook direct aanmelden.