Netherlands

Wat leerden risicomanagers van de coronacrisis?

 

Wat ging er mis tijdens de coronacrisis? Wat hebben we ervan geleerd? En hoe brengen wij risicomanagement vanaf nu naar een hoger niveau? Tijdens Aon’s ‘Risky Friday’-webinar deelden professionals uit het veld hun ervaringen en visie met onze specialisten. Lees hier de belangrijkste uitkomsten.

Al kent iedere organisatie zijn eigen uitdagingen, toch hoorden we tijdens Aons’s Risky Friday webinar een aantal antwoorden vaker terugkomen.

Vragen die centraal stonden waren:

  • Wat is het effect van COVID-19 op uw risicoprofiel?
  • Hoe heeft risicomanagement bijgedragen aan de beheersing en beperking van de crisis?
  • Wat doet de coronacrisis met de prioriteiten voor de inrichting voor uw risicomanagement?
 

Waar ging het mis?

  • Veel organisaties gaven aan niet direct in grote problemen te zijn gekomen, maar merkten wel op dat bestaande scenario’s niet berekend waren op een pandemie. Wat ook opviel, was dat de maatregelen van de overheid meer effect hadden op de bedrijfsvoering dan het virus zelf. De bestaande noodplannen en scenario’s bleken ontoereikend en ook de kwaliteit en frequentie van communicatie naar werknemers en tussen afdelingen schoot te kort.

  • De rol en invloed van het risicomanagement was groter bij organisaties die al een zekere mate van volwassenheid hadden op dit vlak. Organisaties met een risicomanagement dat nog in de kinderschoenen stond, ondervonden meer problemen om de nieuwe risico’s te managen en de bedrijfscontinuïteit te bewaken.
 

Wat hebben organisaties geleerd van de pandemie?

  • Bij organisaties die risicomanagement voorheen als bijzaak zagen, staat dit nu in de top drie van prioriteiten. Hoger management moet een voortrekkersrol pakken en risicomanagement onderdeel maken van hun dagelijkse werkzaamheden.

  • Een organisatie kan alleen volwassen worden met professioneel risicomanagement dat gebruik maakt van solide risico-inventarisaties en -analyses. Zeker in tijden van crisis heeft professioneel risicomanagement een enorme meerwaarde.

  • Juist in tijden van crisis is het risicoprofiel van organisaties bepalend, net als de manier waarop er naar risico’s gekeken wordt. Er moet meer ruimte komen voor scenario-analyses en verder vooruitgekeken worden dan de komende twee/drie jaar. Meer focus is nodig op de impact van risico’s en de vertaling naar de doelstellingen van de organisatie.

  • De (gedwongen) versnelde ontwikkeling in technologie en gerelateerde investeringen zorgden voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Het zorgde er ook voor dat organisaties veel makkelijker konden schakelen tijdens de tweede lockdown. Alle organisaties hadden goede ervaringen met het omschakelen naar thuiswerken. Maar er moet genoeg aandacht zijn voor nieuwe risico’s die dit met zich mee brengt, zoals het werken met vertrouwelijke informatie en het verhoogde cyberrisico.

  • HR moet een prominentere rol krijgen bij het maken van scenario-analyses en de impact van een crisis op de organisatie en personeel. Het menselijke aspect wordt soms een beetje vergeten. Onterecht, want dit heeft grote gevolgen voor werknemers en de verzuimcijfers.
 

Hoe richt u het risicomanagementproces in én past u dit toe?

Hoewel de focus het afgelopen jaar veelal op de pandemie lag, gaat risicomanagement natuurlijk veel verder. We helpen u graag bij het identificeren en analyseren van bedrijfsrisico’s, zodat u onderbouwde beslissingen neemt voor de continuïteit van uw organisatie. Daarom organiseren wij ook in 2021 weer twee Risky Fridays. We informeren u hierover in deze nieuwsbrief.

Meer lezen over risicomanagement? Klik hier.