Netherlands

Risicomanagement

 

Identificeren, analyseren, beheersen en monitoren van uw bedrijfsrisico’s

Toenemende cybercriminaliteit, een pandemie, geopolitieke (handel)spanningen, klimaatverandering, innovaties en de groeiende vraag naar transparantie. Allemaal hebben ze een steeds grotere invloed op de markt en het succes van organisaties. Deze ontwikkelingen vragen om een efficiënte invulling van uw risicomanagementproces. Hoe ziet effectief risicomanagement eruit en hoe wordt uw organisatie risicovolwassen?

 
 

Risicomanagement inrichten: identificatie en analyse

Door uw bedrijfsrisico’s te identificeren en analyseren, kunt u onderbouwde beslissingen nemen. Effectief risicomanagement kijkt naar het totale risicoprofiel. En stelt u vragen als: Hoe zit het met commerciële en operationele bedrijfsrisico's? Wat kan uw bedrijfsvoering overkomen en hoe leidt dat tot bedrijfsstilstand of imagoverlies? Het gaat dus niet alleen om risico’s in kaart brengen en risicoanalyses, maar juist om de totale impact en een gestructureerd totaalbeleid voor risicomanagement.

Het risicomanagementproces moet:

  • alle bedrijfsrisico’s kwalificeren en kwantificeren, zelfs als er maar beperkte data zijn;
    • dit laatste geldt met name voor cyber, een relatief nieuw risico.
  • de risicobereidheid in kaart brengen;
  • impactanalyses maken die laten zien hoe de risico’s de bedrijfscontinuïteit kunnen bedreigen;
  • aangeven welk deel verzekerd kan en moet worden;
  • de bestaande en toekomstige budgetten meenemen in het advies;
  • managen richting de diverse stakeholders en directie, op een laagdrempelige manier;
  • indien nodig, in staat zijn snel bij te sturen.
Uw risicomanagement (her)inrichten?
 
 

Risicomanagement uitvoeren: implementeren en monitoren

Wij kijken niet alleen naar het risicomanagementproces, maar vooral ook naar de duurzame effectiviteit van het risicomanagement. Om dit te bereiken, volgen wij onderstaande drie stappen die u ook los van elkaar kunt zetten.

 

Stap 1 - Vertrekpunt

Wij evalueren uw risicomanagement en geven u advies over optimalisering en aansturing van het risicomanagementproces. Wij richten tooling voor u in die risico-eigenaren direct toegang geeft tot een platform voor het managen van uw bedrijfsrisico’s. Dit alles in lijn met uw ambities en standaarden.

Stap 2 - Implementatie

Tijdens de implementatie van nieuwe werkwijzen kijken wij met name naar de training van betrokkenen en het oefenen met de nieuwe aanpak.

Stap 3 - Monitoring

Om het succes en de effectiviteit van risicomanagement blijvend te borgen, toetsen wij doorlopend in hoeverre het risicomanagement de resultaten boekt waarvoor het ingericht is. Via audits of self-assessments onderzoeken wij of de organisatie de voorgenomen maatregelen heeft getroffen en of deze het gewenste effect hebben geoogst.
Uw risicomanagementproces optimaliseren en uitvoeren