Netherlands

Het risicomanagementproces inrichten en toepassen

 

Identificeren, analyseren, beheersen en monitoren van uw bedrijfsrisico’s

Toenemende cybercriminaliteit, een pandemie, geopolitieke (handel)spanningen, klimaatverandering, innovaties en de groeiende vraag naar transparantie. Allemaal hebben ze een steeds grotere invloed op de markt en het succes van organisaties. Deze ontwikkelingen vragen om een efficiënte invulling van het risicomanagementproces. Door uw bedrijfsrisico’s te identificeren en analyseren, kunt u onderbouwde beslissingen nemen voor de continuïteit van uw organisatie. Hoe ziet effectief risicomanagement eruit en hoe krijgt u uw organisatie risicovolwassen?

 
 

Risicomanagement (her)inrichten: identificatie en analyse

Met de inrichting van risicomanagement worden risico’s die het management en medewerkers kennen voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Zo zijn de belangrijkste risico’s helder en ontstaat er een sterk risicobewustzijn. Om het risicomanagement effectief in te richten, en waar nodig te verbeteren, moeten eerst onderstaande vragen beantwoord worden:

 • Welke bestaande risicomanagementprocessen zijn er?
 • Wat wilt u met risicomanagement bereiken en wat is uw risicomanagementstrategie?
 • Wat is uw risicobereidheid?
 • Waar wordt op gestuurd en wat is de importantie van afzonderlijke risico’s?
 • Wie is verantwoordelijk en betrokken bij het risicomanagementproces?
 • Hoe richt u de beheersingsprocessen in en wat zijn de vereisten?
 • Waar kan risicomanagement wat betreft acties en verantwoordelijkheden het beste gepositioneerd worden?
 • Is er voldoende kennis en vaardigheid in huis om dit zelf op te pakken?
 • Welke rapportages zijn noodzakelijk en hoe gaat uw organisatie deze vastleggen?
Uw risicomanagement inrichten
 
 

Risicomanagement toepassen: identificeren, analyseren, beheersen

Effectief risicomanagement beslaat het risicoprofiel van uw hele organisatie. Het stelt u prioriteiten en richt zich op de belangrijkste risico’s zonder de overige uit het oog te verliezen. U maakt voortdurend afwegingen over de beheersing van het gehele risicoprofiel in lijn met de risicobereidheid van uw organisatie. Een overwogen bereidheid om risico te nemen, helpt in het nastreven naar uw doelstellingen.

De uitvoering van het risicomanagementproces moet aan een aantal condities voldoen:

 • Het kwalificeert en kwantificeert alle bedrijfsrisico’s, zelfs als er maar beperkte data zijn;
  • dit laatste geldt met name voor cyber, een relatief nieuw risico.
 • Het maakt impactanalyses die laten zien hoe de risico’s de bedrijfscontinuïteit kunnen bedreigen;
 • Het geeft aan welk deel verzekerd kan en moet worden;
 • Het stelt prioriteiten voor risicobeheersing aan de hand van de omvang van risico’s en beschouwt ook de mate waarin deze al beheerst zijn;
 • Het neemt bestaande en toekomstige budgetten mee in het advies;
 • Het faciliteert het managen richting de diverse stakeholders en directie, op een laagdrempelige manier;
 • Het is indien nodig, in staat om snel bij te sturen.

Wij kijken in de fase van het toepassen niet alleen naar het risicomanagementproces, maar vooral ook naar de duurzame effectiviteit van het risicomanagement. Dit doen wij met een benadering in drie stappen.

Uw risicomanagementproces optimaliseren en toepassen