Netherlands

Bedrijfscontinuiteit en crisismanagement steeds belangrijker

 

Het voorkomen van risico’s staat bij de meeste organisaties hoog op de agenda. De verhoogde aandacht voor preventie hiervan komt onder andere door de dynamiek en complexiteit waarin organisaties werken én uit een toename van eisen vanuit de omgeving.

Bijvoorbeeld door de toename van eisen op het gebied van wet- en regelgeving (zoals de privacywetgeving) of een toename aan eisen die door klanten worden gesteld (duurzaamheids-, leverbetrouwbaarheids- en kwaliteitseisen). Organisaties proberen het hoofd te bieden aan deze ontwikkelingen door de regie te hebben én te houden.

De regie houden
Geen enkele organisatie is incidentvrij. Er kan altijd iets misgaan dat verstrekkende gevolgen heeft voor individuen, de financiële situatie of zelfs het voortbestaan van de organisatie. Bedrijven stellen zichzelf daarom naast preventievragen ook steeds meer vragen over de situaties die ontstaan wanneer het toch misgaat.

Hoe kwetsbaar is onze organisatie dan? En kunnen wij op dat moment veerkracht tonen door goed en snel te reageren? Door deze ‘resiliencegedachte’ worden twee disciplines toegevoegd aan het traditionele risicomanagement, namelijk bedrijfscontinuiteitsmanagement (BCM) en crisismanagement.

Wat is BCM?
Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van de organisatie om na een bedrijfsverstorend incident producten of diensten te kunnen blijven leveren, binnen van tevoren gedefinieerde en geaccepteerde serviceniveaus. BCM identificeert potentiële bedreigingen en de impact die deze bedreigingen hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het biedt een structuur waarbinnen organisaties weerbaarheid en veerkracht kunnen realiseren. Het doel hiervan is om snel te kunnen herstellen na een incident. Hierbij maakt men gebruik van de juiste prioritering, snelheid en capaciteit, zodat de belangen van stakeholders, de reputatie, het merk en waardecreërende activiteiten optimaal worden beschermd.

Wat is crisismanagement?
Een crisis is één van de ernstigste uitdagingen waarmee een organisatie te maken kan krijgen. Het is een buitengewone en impactvolle verstoring en wordt gekenmerkt door een instabiele en complexe situatie die een mogelijke bedreiging vormt voor de strategische doelstellingen, veiligheid van werknemers of omgeving, reputatie en uiteindelijk het voortbestaan van een organisatie.

Crisismanagement richt zich op de brede impact die een groot scala aan ernstige gebeurtenissen kan hebben op de reputatie en het voortbestaan van de organisatie. Denk hierbij aan gebeurtenissen als fraude, datalekken, brand en ernstige ongevallen.

Is de verbreding van risicomanagement noodzakelijk?
De Global Risk Management Survey 2019 van Aon laat zien dat bedrijven minder goed voorbereid zijn op risico’s en in hetzelfde onderzoek wordt reputatieschade genoemd als de op een na grootste zorg. In dat licht is het opvallend dat risicomanagers melden nog nooit zo weinig voorbereid zijn geweest op risico’s, omdat veel van de toprisico’s, zoals economische teruggang en toenemende concurrentie, onverzekerbaar zijn. Een brede invulling van risicomanagement, aangevuld met BCM en crisismanagement is dus hard nodig. Een studie onder meer dan vierhonderd business executives toont aan dat 80% van hen ervan overtuigd is dat het onderwerp resilience een absolute prioriteit is om op langere termijn te overleven.

Voor meer informatie, klik hier.