Netherlands

Global Business Continuity Management Practice

 

Continuïteit vormt het bestaansrecht van uw organisatie. Uw inspanningen zijn erop gericht om de continuïteit te waarborgen: als basis voor groei, winst en innovatie. Continuïteit is daarmee een van de belangrijkste strategische doelen van elke organisatie. Echter de continuïteit van uw organisatie is geen vaststaand gegeven. Ontwikkelingen zoals digitalisering, ketenintegratie, beperkte(re) beschikbaarheid van grondstoffen, klimaatveranderingen en connectiviteit vergroten de kwetsbaarheid voor uw continuïteit. Uw uitdaging is om bij daadwerkelijk continuïteitsverlies adequaat te reageren, de schade te beperken en een snel herstel te bevorderen. Juist dan wilt u laten zien wat uw onderneming waard is en het vertrouwen van uw klanten behouden. Effectief business continuity management kan het verschil maken tussen faillissement of succesvol voortbestaan.

 

Expertise
De ervaren Aon experts ondersteunt opdrachtgevers in het binnen- en buitenland bij het versterken van hun continuïteitsmanagement. Uitgaande van de verschillende specialismen, zijn de experts in staat om op elk moment in de ontwikkeling en cyclus van business continuity management te adviseren en ondersteunen. Denk hierbij aan opzet, analyse, impactbepaling, planvorming, crisismanagement, beoefening en borging. Aon is associate partner van certificerende instantie BSI en is de adviseur van de eerste Nederlandse ondernemingen die voldoen aan de meest recente ISO-standaard voor continuïteitsmanagement. Tevens is Aon lid van en heeft zitting in de NEN Business Continuity (BC) Commissie. De NEN BC Commissie is de leidende Nederlandse standaardisatie commissie aangaande de ontwikkeling van Business Continuity Management standaarden, zoals ISO 22301 en 22313.

Aanpak
Aon's aanpak is ontwikkeld in de praktijk, op basis van samenwerking met een diversiteit aan opdrachtgevers. Wat onze aanpak onderscheid is dat wij continuïteitsmanagement inrichten volgens een ‘back to basics’ principe: puur gericht op het behalen van de gewenste effectiviteit. Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Focus op datgene dat waarde toevoegt aan uw organisatie;
  • Het helpen van management om prioriteiten te stellen en business continuity resultaatgericht en niet te log en te zwaar te maken;
  • Bedrijfsdoelen vertalen naar te behalen continuïteitsdoelen, waarbij de uiteindelijke prestaties worden bepaald en gemeten (KPI’s);
  • In de praktijk beproefde en bewezen methoden en maatregelen gebruiken, waardoor de aanpak zo efficiënt en effectief mogelijk is;
  • Risico’s vertalen naar scenario’s en kwantificeren van financiële impact om zodoende het risicobewustzijn van de organisatie te vergroten en management in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

De aanpak bestaat uit een logische opbouw van vijf stappen met concrete resultaten.