Netherlands

Bewustzijn van medewerker over pensioencommunicatie is nog steeds erg laag

 

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Toch is een meerderheid (52%) van de Nederlandse werknemers matig of niet goed financieel voorbereid op ‘de oude dag’. Een urgent probleem, zeker omdat individuele keuzes door pensioenhervormingen steeds meer impact hebben op het toekomstige pensioen.

Dat blijkt uit het Onderzoek Financiële Pensioenplanning en Communicatie van Aon. Voor het onderzoek werden 1.000 werkenden uit verschillende leeftijdscategorieën in Nederland bevraagd over hun pensioenbewustzijn, mede naar aanleiding van het pensioenakkoord.

Dat weten nog geen doen is geldt zeker ook voor pensioen. Bijna iedereen in Nederland bouwt via zijn werkgever een aanvullend pensioen op. Maar weinig mensen weten hoe hoog het pensioen is dat zij daadwerkelijk opbouwen en dat terwijl alleen de AOW voor veel mensen te weinig is om na pensioen van rond te komen.

Werkgevers moeten de handschoen oppakken

Voor werkgevers ligt hier een kans om een rol te spelen. Hoewel zij al sinds 2008 verplicht zijn werknemers via het uniform pensioenoverzicht (UPO) te informeren over het opgebouwde pensioen, kan er veel gerichter worden gecommuniceerd. Door niet alleen informatie over de hoogte van het pensioen en de regeling te verstrekken, maar ook te kijken naar leeftijdsgebonden informatie. Of stil te staan bij de gevolgen van bijvoorbeeld een huwelijk, geboorte en overlijden voor het pensioen. Ook de keuzes op financieel gebied die een medewerker kan maken tijdens zijn loopbaan kunnen toegelicht worden.

Zetje geven

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het van belang dat deelnemers een zetje krijgen om na te (laten) gaan hoeveel inkomen zij naar verwachting zullen hebben en of dit inkomen voldoende is. Hij gaat daarom uitwerken hoe pensioenuitvoerders, eventueel in samenwerking met andere partijen, zich meer gaan inzetten op het activeren van deelnemers. Bijvoorbeeld door het wettelijk verplichten tot het noemen van een concrete actie, bijvoorbeeld: ga na of u later voldoende pensioen hebt. Het gaat er dan om dat de deelnemer weet wat deze concreet kan doen.

Hoewel er momenteel nog geen concrete actie van u als werkgever wordt gevraagd, kunt u zich hiermee wel onderscheiden. Werk aan de winkel om deze arbeidsvoorwaarde extra onder de aandacht te brengen. Hoe? Onze deskundige adviseurs denken graag hierover met u mee. Lees meer