Netherlands

Compensatie voor betaalde transitievergoedingen

 

Op 1 april 2020 treedt de compensatieregeling transitievergoeding in werking. Deze compensatie is bedoeld om dubbele kosten voor zieke medewerkers te voorkomen. Werkgevers hadden al de verplichting om het loon gedurende 104 weken ziekte door te betalen. Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding hierbij gekomen. Werkgevers zijn deze vergoeding aan medewerkers verschuldigd bij ontslag, wanneer dit ontslag na 104 weken ziekte volgt.

Transactievergoeding met terugwerkende kracht

Heeft u dus een transitievergoeding betaald aan een medewerker die is ontslagen na ziekteverzuim en/of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dit bedrag vanaf 1 april 2020 terugvragen bij het UWV. De regeling geldt met terugwerkende kracht, dus ook voor transitievergoedingen die u als werkgever betaalde in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020.


Hier leest u hoe u een betaalde transitievergoeding terugvraagt.