Netherlands

Loop geen compensatie mis voor betaalde transitievergoedingen

 

Geld terug bij transitievergoeding vanwege ontslag na ziekte

Op 1 april 2020 treedt de compensatieregeling transitievergoeding in werking. Deze compensatie is bedoeld om dubbele kosten voor zieke medewerkers te voorkomen. Werkgevers hadden immers al de verplichting om het loon gedurende 104 weken ziekte door te betalen. Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding hierbij gekomen. Werkgevers zijn deze vergoeding aan medewerkers verschuldigd bij ontslag, ook wanneer dit ontslag na 104 weken ziekte volgde.

‘Goede werkgevers’ houden geen slapende dienstverbanden aan

Omdat alle medewerkers na 24 maanden dienstverband recht hebben op een transitievergoeding, hadden ook medewerkers die ziek waren na 104 weken loondoorbetaling er recht op bij ontslag. Om dit te omzeilen besloten veel werkgevers dergelijke contracten om te zetten in een zogenoemd slapend dienstverband. De werkgever betaalde géén loon meer en de medewerker kreeg enkel inkomen uit bijvoorbeeld een WIA-uitkering. Beslissingen van de Hoge Raad laten echter zien dat het aanbieden van ontslag in dergelijke gevallen wordt gezien als ‘goed werkgeverschap’.

Transitievergoeding met terugwerkende kracht

De compensatieregeling transitievergoeding bij ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid is door de overheid in het leven geroepen om deze vorm van goed werkgeverschap te stimuleren. Heeft u dus een transitievergoeding betaald aan een medewerker die is ontslagen na ziekteverzuim en/of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dit bedrag vanaf 1 april 2020 terugvragen bij het UWV. De regeling geldt met terugwerkende kracht, dus ook voor transitievergoedingen die u als werkgever betaald heeft in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020. U kunt deze terugvragen tot uiterlijk 1 oktober 2020.

Geen compensaties mislopen?!

Om voor teruggave in aanmerking te komen dient u een aantal bewijsstukken in te leveren, zoals een WIA-beschikking en een betaalbewijs van de transitievergoeding. Hoe dit werkt leest u in onze handleiding.

U wilt vast geen compensaties mislopen. Geef dan het complete aanvraagtraject uit handen aan onze specialisten zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Wel zo makkelijk! Vul hieronder uw gegevens in. Een specialist neemt snel vrijblijvend contact met u op.
 

Vul hier uw gegevens in voor vrijblijvend besparingsadvies

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.