Netherlands

Risicovolwassenheid meten, vergelijken en verbeteren met behulp van de Risk Maturity Index

 

Een van de lessen uit de coronacrisis is, dat het onderschatten van een risico zeer grote gevolgen kan hebben voor uw organisatie. Hoe komt het dat we deze crisis niet hebben zien aankomen?

Focus risicomanagement verschuift door actualiteit

Hoe komt het nu dat we dit niet hebben zien aankomen? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: focus. Risicomanagement wordt in veel gevallen gedreven door actualiteit. Ter illustratie: in de Aon Global Risk Survey* stond het pandemierisico in 2011 ongeveer halverwege de toprisicolijst, terwijl dit risico in 2019 – net voor de uitbraak van het coronavirus – op de bodem van die ranking was beland. Na de grote aandacht voor dit risico tijdens de SARS-uitbraak, is de actualiteit door de jaren heen verschoven naar andere thema’s. Voor risico’s waarvan de kans klein lijkt dat ze de eigen organisatie raken, vergeten we weleens mee te wegen hoe groot de impact is op het moment dat het onvoorstelbare risico zich wél voordoet.

* In de Aon Global Risk Survey wordt iedere twee jaar gemeten welke prioriteit bepaalde soorten risico’s wereldwijd krijgen. Eind 2020 wordt het onderzoek weer afgenomen.

Risicovolwassenheid meten en vergelijken

Wanneer u wilt bepalen of uw organisatie voldoende in control is, kan het een goed uitgangspunt zijn om vast te stellen hoe “volwassen” uw organisatie is op het gebied van risicomanagement. Een betrouwbare manier om dit te meten, is de Risk Maturity Index (RMI). Deze index onderscheidt vijf niveaus van risicovolwassenheid:

 • Niveau 1 (initieel): er is misschien weleens nagedacht over risico’s, maar er is niets geformaliseerd.
 • Niveau 2 (basis): de organisatie denkt binnen de diverse bedrijfsprocessen na over risico’s, maar niet volgens een bedrijfsbrede standaard die helpt risico’s centraal te wegen en monitoren.
 • Niveau 3 (gedefinieerd): de organisatie heeft een standaard voor risicomanagement, een vastgesteld beleid, organisatie en proces, en inventariseert risico’s centraal.
 • Niveau 4 (operationeel): de organisatie gebruikt risico-informatie actief in haar besluitvorming, monitort en stuurt actief op risico’s en haalt meerwaarde uit het proces.
 • Niveau 5 (geavanceerd): risicomanagement is niet alleen onderdeel van de dagelijkse aansturing, ook de langeretermijnstrategie van de organisatie wordt bepaald met de input van risicomanagement.

Wereldwijd is de benchmark voor de risicovolwassenheid van organisaties niveau 2½ tot 3. Wij streven ernaar om onze klanten in ieder geval naar niveau 4 te brengen, waarbij risicomanagement niet alleen is geformaliseerd, maar ook actief bijdraagt aan verbeterde besluitvorming en bedrijfsvoering. En waarbij de risicobereidheid regelmatig wordt herijkt en getoetst aan de actualiteit.

Risk Maturity Index: negen dimensies van risicovolwassenheid

Met de Risk Maturity Index (RMI) stelt u de volwassenheid van risicomanagement binnen uw organisatie vast, aan de hand van de negen dimensies van geavanceerde risicovolwassenheid:

 1. Betrokkenheid op directieniveau – actieve trekkersrol
 2. Duidelijke verantwoordelijkheid voor executie – seniorfunctie die het proces aanstuurt en faciliteert.
 3. Transparante risico-communicatie – zowel richting de organisatie als de omgeving.
 4. Cultuur van risico-eigenaarschap – verantwoordelijkheid voor risico’s is een integraal onderdeel van de taak en duidelijk belegd.
 5. Data en analyse – de juiste bronnen en passende methodes gebruiken om risico’s te doorgronden en de juiste prioriteiten te stellen.
 6. Participatie van belanghebbenden – essentieel om draagvlak te creëren voor de gekozen risicomanagementstrategie.
 7. Besluitvorming gebaseerd op risico’s – verbeteren van managementinformatie met operationele en financiële risico-informatie.
 8. Kwantificeren van risico’s - gebruik van geavanceerde kwantificeringsmethoden om risico's te begrijpen en de toegevoegde waarde van risicomanagement aan te tonen.
 9. Geoptimaliseerd risicoprofiel - een verschuiving van de focus op risicovermijding en -beperking naar het benutten van risico- en risicobeheeropties die extra waarde toevoegen.

Check nu de risicovolwassenheid van uw organisatie