Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen in juni onveranderd

 

Rotterdam, 3 juli 2017 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni stabiel gebleven op 105%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 101% naar 102%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente gestegen, verplichtingen gedaald
De rente steeg in juni met gemiddeld 9 basispunten, mede naar aanleiding van de toespraak van Draghi in Portugal. Hij liet zich daarin positief uit over de ontwikkeling van de inflatie op de middellange termijn in de eurolanden. De rentestijging wordt deels teniet gedaan door een daling van de Ultimate Forward Rate (UFR). De UFR is in juni gedaald van 2,8% naar 2,7%. De waarde van de verplichtingen op basis van de UFR-methodiek daalde per saldo met 1%.

De beleidsdekkingsgraad is voor de tweede maand achtereen met een procentpunt gestegen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. De lage dekkingsgraden uit 2016 worden steeds minder zwaar meegewogen in de huidige beleidsdekkingsgraad.

Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100%. Dat is goed nieuws voor werknemers die zijn overgestapt naar een nieuwe werkgever en hun pensioen willen meenemen. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren.

Vermogen eveneens gedaald in juni
Ook het vermogen van pensioenfondsen daalde in juni. Dankzij de ontwikkelingen in de rente laat de vastrentende waardenportefeuille een beperkte daling zien. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een licht verlies van 1%. De opkomende markten bleven stabiel. Onroerend goed en grondstoffen daalden in waarde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen met 1%.

Pensioenleeftijd 68
Per 1 januari 2018 wijzigt de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Het wordt tijd voor de sociale partners om zich daarop voor te bereiden, want naast de instemming van de OR is de instemming van de individuele deelnemer nodig. Voor dit proces is voldoende tijd nodig. “Het is van belang dit proces tijdig te starten, zodat er naast de formele zaken voldoende tijd is voor goede communicatie”, zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt.

Voor de fondsen levert de nieuwe pensioenrichtleeftijd een administratieve en communicatieve uitdaging op. Deelnemers hebben straks pensioen met een ingangsleeftijd van 65, 67 en 68, en soms zelfs nog op een leeftijd van 60 en 62 jaar.

Kabinetsformatie
Voor de pensioenen lijkt een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kansrijk. Deze partijen zijn alle vier voor een individueler systeem met collectieve risicodeling en zonder doorsneepremie. Een nadere uitwerking van variant 4C van de SER-verkenning lijkt meer opportuun te worden.

“Als deze variant verder onderzocht wordt, moet ook aandacht besteed worden aan hoe de bestaande rechten naar het nieuwe systeem worden gebracht en welke overgangsmaatregelen daarvoor nodig zijn,” zegt Driessen. Deze zogenoemde invaarproblematiek is tot op heden onderbelicht gebleven. Driessen stelt dat met kleine aanpassingen in het huidige systeem ook een toekomstbestendig systeem mogelijk is. Aon Hewitt schetst met Pensioenstelsel 2.0 een werkbaar alternatief stelsel dat veel van de problemen met het huidige stelsel het hoofd biedt.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 8 vestigingen met 1.540 medewerkers en in 120 landen meer dan 50.000 collega’s. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.