Netherlands

Maarten van Wieren (41) naar Aon’s nieuwe Cyber Solutions Group

 

Rotterdam, 28 november 2017 - Risico- en verzekeringsadviseur Aon lanceert een nieuwe afdeling: de Cyber Solutions Group, met specialisten die zich uitsluitend bezighouden met cyberrisico’s. Maarten van Wieren (41), die per 1 december overkomt van Deloitte, staat als managing director aan het hoofd van de nieuwe afdeling. De Cyber Solutions Group rapporteert rechtstreeks aan Stefan Weda, chief commercial officer van Aon Nederland en wordt ondersteund door bestaande specialistische afdelingen binnen Aon, zoals Aon Global Risk Consulting, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en StrozFriedberg.

De nieuw opgerichte Cyber Solutions Group verbindt zo de maatregelen die organisaties moeten nemen om zich tegen cyberrisico’s te wapenen op alle gebieden: compliance, juridisch, financieel, ICT, bedrijfsprocessen, fraudedetectie, crisisbeheersing en verzekeringen.

“Organisaties zijn zich steeds meer bewust van hun cyberrisico’s. De vraag naar cyberconsultancy en verzekeringen groeit enorm,” zegt Weda. “Het risico verandert echter zo snel dat de traditionele aanpak van verzekeren niet langer volstaat. Samenwerking tussen opdrachtgever, verzekeraars, risicoadviseurs, juristen en IT-experts is noodzakelijk. Met deze stap willen we een integrale aanpak mogelijk maken, zodat onze klanten zorgeloos kunnen ondernemen.”

 

Maarten van Wieren

Wedloop
Van Wieren was tot voor kort werkzaam als senior manager bij Deloitte. Hij werkte onder meer met het World Economic Forum aan het thema cyber risk quantification en is thought leader op dit gebied. Eerder vervulde hij functies bij Aegon en PwC. “Er vindt een wedloop plaats tussen bedrijven en cybercriminelen,” zegt Van Wieren.

“De technieken die beide partijen gebruiken, veranderen doorlopend. Daarom vraagt cyberrisicobeheersing om strategisch vooruitkijken. Een integrale aanpak die gebaseerd is op het behoud van bedrijfswaarde is de beste strategie om je op lange termijn goed te wapenen tegen de risico’s. De nieuwe afdeling van Aon maakt die aanpak mogelijk.”

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.