Netherlands

Controle op beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas dit jaar extra belangrijk

 

Rotterdam, 23 november 2021 – Het loont voor werkgevers om de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) te controleren op een juiste hoogte van de premie. Deze beschikking valt eind november/ begin december bij de werkgevers op de mat. Onderzoek van Aon onder meer dan duizend werkgevers toont aan dat één op de zeven toerekeningen onjuist is. Een herziening kan leiden tot een besparing van tienduizenden euro’s.

Keuze tussen private en publieke WGA-verzekering
Volgens Koen Kerstens van Aon’s Health Solutions, is het dit jaar éxtra belangrijk om de beschikking te controleren: “De publieke premie zal in 2023 qua hoogte een toppunt bereiken voor veel werkgevers. Dat heeft te maken met de historische opbouw ervan. Bij een goede controle en inzage in de eigen (correcte) administratie kan het financieel voordeel opleveren om het komend jaar de knoop door te hakken en voor eigenrisicodragerschap te kiezen. Verder kan een controle natuurlijk mooie besparingen opleveren.”

“Ook is het in het belang van de uitgevallen medewerkers om te zorgen dat zij tijdig de juiste hulp krijgen, zodat ze niet onnodig lang in een situatie van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid blijven. Ook de hulp die een verzekeraar biedt in dit soort situaties, is voor werkgevers een afweging bij de keuze tussen een publieke of private WGA-verzekering.”

Uit onderzoek blijkt dat de toekenningen in een flink aantal gevallen niet kloppen. “Dit komt zowel door het feit dat het complexe materie is als door de grote werkdruk en achterstanden bij de publieke instanties. Daardoor kan het bijvoorbeeld ook zijn dat (weer) herstelde medewerkers onterecht nog worden bestempeld als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of dat medewerkers worden toegerekend voor een verkeerd percentage. Wanneer er uitkeringslasten worden toegerekend via de beschikking heeft dit het afgelopen jaar tot een gemiddelde besparing van circa EUR 10.000 per werkgever geleid.”

Eind november
Werkgevers ontvangen dit jaar eind november/begin december de beschikking gedifferentieerde premie Whk van de Belastingdienst. Via deze beschikking betaalt de werkgever de uitkeringslasten voor de instroom van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers in de Ziektewet en/of WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Hoeveel er betaald moet worden, volgt uit een complexe berekening op basis van diverse vaste en variabele parameters. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, wordt het percentage gebaseerd op de ontstane uitkeringslasten van twee jaar terug.

Inzage in de kosten rondom arbeidsongeschiktheid
Door de beschikking te (laten) controleren aan de hand van tientallen punten, krijgt een werkgever inzicht in de aan de organisatie toegerekende arbeidsongeschiktheidslasten. En kan men de Belastingdienst verzoeken de beschikking te herzien wanneer onjuistheden worden aangetroffen. Omdat het bij de controle mogelijk is om tot vijf jaar terug te gaan, kan dit een werkgever tienduizenden euro’s besparen.

 

Over Aon
Aon is adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Wij helpen onze klanten om hun doelen makkelijker te bereiken. Dit doen we door ze verantwoord risico’s te laten nemen. Wij analyseren de risico’s, bieden daar onafhankelijke en duurzame (verzekerings)oplossingen voor aan en staan onze klant bij als een risico zich voordoet. Aon heeft in Nederland 14 locaties met 2.500 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl