Netherlands

Direct hulp bij cyberaanval met Aon’s Cyber Incident Response

 

Rotterdam, 18 maart 2021 - Om de negatieve gevolgen van een cyberaanval te beperken, biedt risico- en verzekeringsadviseur Aon  met de Cyber Incident Response dienstverlening bedrijven en organisaties 24/7 hulp bij cyberincidenten. Hiermee speelt Aon in op het stijgende aantal cyberaanvallen en de vraag om dienstverlening om de bijbehorende schade te beperken.

Direct bellen is van levensbelang

Snel ingrijpen bij een cyberaanval is van groot belang om de schade van het incident te beperken. Voor zijn zakelijke relaties heeft Aon daarom een 24/7 telefoonnummer (085 - 105 41 75) geopend voor hulp bij zelfs maar het geringste vermoeden van zo’n incident. Hierbij maakt het niet uit of de organisatie die belt een cyberverzekering heeft afgesloten.

Volgens Maarten de Jonge, managing consultant bij Aon’s Cyber Solutions, is direct bellen van levensbelang: “Een cyberaanval kan je goed vergelijken met een brand. Hoe langer je wacht met bellen, hoe groter de schade. Nog niet elke organisatie heeft voldoende kennis en inzicht om juist te handelen. Met bijvoorbeeld het terugplaatsen van een back-up is het probleem niet zomaar opgelost. Het kan zijn dat er nog criminelen in het netwerk zitten en enkele dagen later opnieuw toeslaan of dat data al lang gestolen zijn en ergens online komen te staan. Maar ook andere vragen als ‘Ken je de juridische en financiële consequenties van een cyberincident?’ of ‘Hoe zit het met het indienen van een claim?’ spelen een rol. Wij merken dat er grote behoefte is aan ondersteuning en begeleiding van a tot z bij cyberincidenten en daar bieden we met Cyber Incident Response een oplossing voor.”

Volledige ontzorging bij cyberincidenten

De Cyber Incident Response dienstverlening van Aon is met name interessant voor het midden- en kleinbedrijf. De Jonge: “Voor het mkb is het ondoenlijk om alle expertise in huis te hebben. Terwijl de urgentie van een goed vangnet alleen maar toeneemt. Niet alleen lezen of horen we bijna dagelijks over cyberaanvallen in de media, ook op de verzekeringsmarkt is dit een belangrijk thema.”

Volgens De Jonge is Aon bij uitstek geschikt om deze brede ondersteuning te bieden: “Wij kennen onze relaties, de business en weten wat er speelt. Dat helpt om snel op een passende wijze te reageren op een cyberincident. Omgekeerd hebben onze relaties nu een centraal aanspreekpunt waarbij de weg wordt gewezen naar de verschillende disciplines.”

Cyberrisico’s verzekerbaar houden

Verzekeraars stellen de laatste maanden steeds hogere eisen aan de cyberweerbaarheid van een organisatie voordat zij dekking willen geven. Enkele verzekeraars hebben zich vanwege de hoge schadelast al teruggetrokken uit de cyberverzekeringsmarkt. Ook daarom is het voor organisaties en bedrijven goed dat ze weten dat direct actie ondernemen bij een incident zo belangrijk is. En die actie begint bij meteen bellen en overleggen hoe het incident moet worden aangepakt.

Webinar

Aon organiseert samen met de experts van Eye het webinar ‘Cyber Incident Response’ op donderdag 1 april van 10.00 tot 11.00 uur. Tijdens dit webinar wordt inzicht gegeven in waarom elke seconde telt bij een cyberincident. Aanmelden voor het webinar is gratis en kan via de website van Aon.