Netherlands

Aon onderzoek: record hoeveelheid natuurrampen en schade door klimaatverandering in 2023

 

Rotterdam, 30 januari 2024 - De hoeveelheid natuurrampen en de economische schade als gevolg van de klimaatverandering hebben in 2023 een recordhoogte bereikt. Bijna 400 incidenten zoals stormen, aardbevingen en overstromingen zorgden wereldwijd voor 380 miljard dollar schade. 31 procent van dat bedrag werd gedekt door verzekeraars. Dat blijkt uit het 2024 Climate and Catastrophe Insight rapport van Aon, wereldwijd professioneel dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen.

2023 telde maar liefst 66 natuurrampen met een miljardenschade. Dat aantal was nog nooit zo hoog. Aardbevingen veroorzaakten het afgelopen jaar de grootste economische schade, terwijl aanhoudende stormen in Europa en de Verenigde Staten de grootste kostenpost voor verzekeraars waren. Van alle natuurrampen blijven overstromingen voorlopig nog wel de duurste van deze eeuw.

Noodweer in Europa
Met 95.000 overleden slachtoffers was 2023 het dodelijkste jaar sinds 2010. In Europa leidden meerdere hittegolven tot dodelijke slachtoffers. De hagelbuien en overstromingen in Italië van deze zomer leidden tot bijna 5 miljard dollar aan verzekerde schade.

Situatie Nederland: veel storm
Een reeks maatregelen moet leiden tot de noodzakelijke verduurzaming. Afgelopen jaar besloot het huidige, demissionaire kabinet tot een extra pakket aan maatregelen om het gat tot het klimaatdoel in 2030 te dichten. Zo wordt de energiebelasting aangepast, wordt ingezet op een duurzame en circulaire industrie en wordt duurzaamheid gestimuleerd binnen de landbouw, gebouwen, kantoren, vervoer en transport. Door de invoering van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive wordt bovendien op korte termijn van steeds meer bedrijven verwacht dat zij rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. In de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen is inmiddels opgenomen dat zij verplicht zijn rekening te houden met de impact van hun bedrijfsvoering op mens en milieu. Ook banken en verzekeraars moedigen het bedrijfsleven aan te focussen op ESG (Environmental, Social, Governance), oftewel op duurzaamheid en maatschappelijke impact. "Bedrijven die dit niet doen zullen in de toekomst mogelijk slechter verzekerbaar worden en moeilijker aan financiering kunnen komen," stelt Sonja Janicijevic van Aon Global Risk Consulting.

Maatregelen en wetgeving
Op het moment dat er meer inzicht is en men weet waar men naar toe wil, is het tijd om in gesprek te gaan met de pensioenadviseur. Op de vraag hoe respondenten informatie over de Wtp verkrijgen, geeft maar liefst 84% aan een adviseur nodig te hebben. “Niet alleen vanwege de complexiteit, maar ook vanwege de aangescherpte communicatievoorschriften”, vult Driessen aan. “Vanuit de Wtp is de werkgever verplicht de deelnemers ‘te begeleiden bij het maken van de keuzes’. Dat gaat veel verder dan alleen ‘informeren’ zoals tot nu toe het geval was. Goede communicatie naar de medewerkers is dus essenteel, tijdens en ná de transitie. Wij pleiten er voor dat deelnemers het recht krijgen op een persoonlijk gesprek om geïnformeerd te worden over hun persoonlijke pensioensituatie.”

Inzicht en actie
Uit de Global Risk Management Survey van Aon blijkt dat het bedrijfsleven het klimaatrisico nog niet als topprioriteit ziet. De gevolgen van klimaatverandering worden echter steeds tastbaarder en zichtbaarder. Denk aan bedrijfsonderbreking, grondstoffentekorten, problemen met de toeleveringsketen en reputatieschade. Janicijevic weet wat bedrijven en organisaties te doen staat: "Wet- en regelgeving verplicht sowieso al tot een meer duurzame bedrijfsvoering en transparantie. Betrek stakeholders bij de verduurzaming en maak bewuste keuzes. Tref maatregelen tegen klimaatschade, maar onderzoek ook wat de gevolgen zijn voor de verzekerbaarheid. Weet wat de klimaatvooruitzichten en bijbehorende risico's zijn voor de huidige locaties en mogelijk toekomstige locaties. Verkrijg deze inzichten ook voor de volledige toeleveringsketen. Zoek uit hoe kwetsbaar de locaties van het leveranciersnetwerk zijn voor natuurrampen. Zijn zij gevestigd in landen waar het risico op bijvoorbeeld overstromingen toeneemt? Of bestaat het risico op een grondstoffentekort door extreme regenval of juist droogte? Maar weet ook wat de impact van het bedrijf of de organisatie op het klimaat is. Neem op basis van al die inzichten, risicobeperkende maatregelen. Daarmee blijft het bedrijf verzekerbaar, is het goed voorbereid op de CSRD-rapportageverplichting en wordt actief bijgedragen aan de transitie naar een duurzamere en klimaatbestendige economie."

Contact
Ulrika Lundgren
Manager Communicatie & PR
06 - 19 27 4757
[email protected]

Sonja Janicijevic Bac ARM
Senior Consultant Global Risk Consulting
+31 (0)6 5516 3040
[email protected]