Netherlands

ESG: Environment

 

Klimaatimpact en CSRD

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds tastbaarder en zichtbaarder voor bedrijven en organisaties. Denk aan bedrijfsonderbreking, grondstoffentekorten, problemen met de toeleveringsketen en reputatieschade. De wereldwijde economische verliezen als gevolg van natuurrampen werden in de eerste helft van 2023 geschat op 177 miljard euro. Maar nieuwe technologieën en groene oplossingen bieden ook kansen om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en u daarmee te onderscheiden van de concurrentie.

Bovendien moeten vanaf 2025 nog meer Nederlandse bedrijven en organisaties dan voorheen rapporteren over hun impact op mens, milieu en maatschappij, zoals staat vastgelegd in de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

CSRD-rapportage: waar te beginnen?
Welke doelstellingen heeft uw organisatie geformuleerd rondom klimaatverandering? Wat zijn uw ambities en uw rapportageverplichtingen vanuit de CSRD? Om antwoord op deze vragen te kunnen geven, heeft u eerst inzicht nodig:

  • in de impact die uw organisatie nu en in de toekomst heeft op het klimaat,
  • in de impact die klimaatverandering heeft op de locaties waar u bent gevestigd,
  • in uw kritieke afhankelijkheden van assets en leveranciers,
  • in de verwachtingen binnen uw sector en over uw positie in de markt.

Met deze inzichten kunt u bepalen welke maatregelen u wilt nemen om uw klimaatrisico's te beperken, kansen te benutten en bij te dragen aan een betere wereld voor uw mensen, uw organisatie en uzelf.

Hoe wij u kunnen helpen
Onze ESG-analyse maakt uw risicoprofiel voor klimaatgerelateerde risico’s inzichtelijk. Met onze datagedreven aanpak diepen wij verder uit wat de mogelijke impact van risico’s is op uw organisatie, en geven wij u advies op maat. Daarnaast ondersteunt onze risk engineering-expertise u bij besluitvorming over maatregelen om klimaatrisico's tegen te gaan. Goede beheersing van het klimaatrisico wordt steeds belangrijker om uw organisatie verzekerbaar te houden.

Unieke tooling
Aon heeft eigen tooling ontwikkeld, zoals de Assessment Impact Klimaatverandering, die hoogwaardige externe en interne data combineert om de toekomstige potentiële impact van klimaatverandering op uw bedrijfs-en productielocaties in te schatten en die van uw belangrijkste toeleveranciers. Met deze tooling krijgt u inzicht in de verwachte structurele klimaatomstandigheden (droogte, regenval en warmte-/koudeperiodes) bij een bepaalde temperatuurstijging.

Wilt u direct meer weten?
Wij helpen u graag met antwoord op uw vragen. Neem contact met uw accountmanager of een van onze adviseurs zoals hiernaast vermeld.

 

Contact
Sonja Janicijevic Bac ARM
Senior Consultant Global Risk Consulting
+31 (0)6 5516 3040
[email protected]

Erwin Coumou
Risk Management & Resilience Consultant
06 - 311 475 26
[email protected]