Netherlands

Loading

Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Als werkgever bent u tot wel 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van langdurig zieke medewerkers. Sinds 2014 geldt dat ook voor werknemers in tijdelijke dienst. En vanaf 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex helemaal samengevoegd in één nieuwe premie. Het zorgt ervoor dat werkgevers steeds meer geconfronteerd worden met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Video: het WGA-dossier in 2 minuten

Leer hoe u zich in 2016 moet voorbereiden

Als werkgever moet u vóór 1 oktober 2016 besluiten waar u uw arbeidsongeschiktheids-risico wilt onderbrengen. Kiest u voor het UWV of wordt u eigenrisicodrager?

  • Werkgevers zijn vaak > 6 maanden bezig met het maken van deze keuze.
  • De financiële en beleidsmatige gevolgen van uw keuze kunnen groot zijn.
Bekijk de video  

Whitepaper ‘Ziektewet en WGA: de regie in eigen hand?’

Krijg grip op financiële en beleidsmatige gevolgen

Goed omgaan met de financiële en beleidsmatige gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid is van groot belang. Lees hoe u:

  • invloed uitoefent op kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • goede aansluiting krijgt tussen verschillende afdelingen en processen;
  • overzicht houdt op wijzigingen in wet- en regelgeving.
Lees de whitepaper