Cyber Loop

Een model voor toekomstbestendige cyberweerbaarheid

Breng stakeholders bij elkaar om gezamenlijk te beslissen over uw strategie

The Cyber Loop

A Model for Sustained Cyber Resilience

Uniting stakeholders irrespective of role to make better decisions on cyber risk.

Download de whitepaper

Niets is zo veranderlijk als cyberdreigingen

Business en IT wordt gevraagd verantwoording af te leggen over hun investeringen in cyberweerbaarheid. Het berekenen van Return on Security Investment (ROSI) is complex en (ervarings)data ontbreken nog.

Niets is zo veranderlijk als cyberdreigingen

Business en IT wordt gevraagd verantwoording af te leggen over hun investeringen in cyberweerbaarheid. Het berekenen van Return on Security Investment (ROSI) is complex en (ervarings)data ontbreken nog.

Aon’s Cyber Loop biedt elke organisatie de mogelijkheid in te stappen op ieder van de onderdelen. Eenmaal ingestapt, kunnen organisaties het risicomanagementproces actief doorlopen en de samenwerking zoeken. Daarbij zijn alle disciplines continu bezig met het beoordelen, verbeteren van en investeren in cyberweerbaarheid - op basis van data.

Weet u wat de financiële schade zal zijn bij een groot incident?

Heeft u een financieel model en de data om de Return on Security Investment (ROSI) te berekenen?

Cyber Loop

Een model voor toekomstbestendige cyberweerbaarheid

Selecteer een onderwerp voor meer informatie.

Acht stappen die uw organisatie vandaag kan zetten om haar cyberweerbaarheid te verstevigen

1

Review uw huidige business continuity en disaster recovery plannen op cybergerelateerde aspecten. En oefen deze met een cyberscenario.

2

Benoem bekende ontbrekende maatregelen, zodat hiervoor budget vrijgemaakt kan worden.

3

Geef extra aandacht aan het reviewen van de bestaande governance, rollen en verantwoordelijkheden, om ransomware-aanvallen te voorkomen.

4

Bepaal van te voren wat bij verschillende scenario’s de verwachte maximale kosten zullen zijn van een incident of crisis.

5

Houd het niet bij het maken van plannen. Oefen die plannen periodiek en leg de ‘lessons learned’ vast.

6

Check contracten met leveranciers en klanten op cyberaspecten. En onderzoek jaarlijks of de verzekeringsvoorwaarden nog passend zijn.

7

Proactief informatie over cyberdreigingen gebruiken om de tactieken, technieken en procedures (TTP's) van cyberaanvallers te controleren.

8

Deel ervaringen met collega’s en leer ervan binnen de Cyber Loop.

Geef aandacht aan alle vier de onderdelen van de Cyber Loop, voor een toekomstbestendige cyberweerbaarheid. Overleg met stakeholders en leg de voortgang vast.

De beste cyberstrategie met heldere informatie en harde cijfers.

Praktijkvoorbeelden

Lees de praktijkvoorbeelden door te klikken op de Cyber Loop onderdelen.

Case In Point

Explore case examples by clicking on the Cyber Loop entry points below.

Het is tijd voor integraal cyberrisicomanagement

Met de Cyber Loop managen de verschillende stakeholders binnen uw organisatie gezamenlijk de cyberweerbaarheid. Een continu lerende organisatie kan zo, op basis van harde cijfers, een hoge cyberweerbaarheid ontwikkelen.