Netherlands

Interne richtlijnen coronavirus bij Aon

 

Als toonaangevend risico- en verzekeringsadviseur kijken wij vanuit een risicoperspectief naar de wereld. Hoewel een verstoring niet is te voorspellen, kunnen organisaties zich voorbereiden op de impact. Aon wil bijdragen aan het (wereldwijd) beperken van coronabesmettingen. Daarom hebben wij als Aon voor de Nederlandse organisatie de volgende maatregelen doorgevoerd.

  • Sinds vrijdag 13 maart werken alle medewerkers in Nederland zoveel mogelijk thuis voor zover dit mogelijk is.
  • Medewerkers werken 2 weken thuis als zij in specifiek benoemde risicogebieden zijn geweest, of in aanraking zijn geweest met iemand die uit een risicogebied komt.
  • De kantoren in Utrecht, Maastricht en Groningen zijn gesloten. Op onze andere kantoren werken we met een minimale bezetting.
  • Klantafspraken en -trainingen vinden zoveel mogelijk via Skype of telefonisch plaats.
  • Alle (Aon-)events komen te vervallen. Hieronder vallen evenementen georganiseerd voor onze klanten, relaties en/of medewerkers.
  • Medewerkers van Aon zullen niet fysiek aanwezig zijn als deelnemer / gastspreker bij (sport en sponsoring) evenementen, seminars, etc.
  • Wij volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en adviseren iedereen regelmatig handen wassen, afstand houden van zieke mensen en niezen en hoesten in een tissue of elleboog.

Alle ontwikkelingen en adviezen over het coronavirus volgen elkaar snel op. Het Crisis Management Team (CMT) binnen Aon bespreekt ieder dag alle coronacrisis-gerelateerde onderwerpen en voert daarop passende maatregelen door. Hierbij staan naast gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, continuïteit van onze operatie voorop.

De zorgen voor uw en onze gezondheid heeft onze hoogste prioriteit, daar handelen we dan ook naar.