Netherlands

Coronavirus

 
Coronavirus-(COVID-19)-responspagina-850x150.jpg

Actuele informatie over organisatierisico’s naar aanleiding van de coronacrisis

Wat betekent het coronavirus voor bedrijven en organisaties? Elke branche komt ermee in aanraking, met alle gevolgen van dien. Doordat er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, zijn de risico’s van corona lastig in te schatten voor veel organisaties. Op deze pagina’s delen onze risicoadviseurs, ieder met een eigen specialisatie, hun inzichten naar aanleiding van het laatste coronanieuws. Of dat nu gaat over de invloed van actuele ontwikkelingen op uw bedrijfscontinuïteit, de vitaliteit van uw personeel of de pensioenen van uw personeel. Zo denkt u altijd een stap vooruit voor uw organisatie.

Risico’s van het coronavirus voor uw personeel

Uw medewerkers moeten hun schoolgaande kinderen zelf opvangen tijdens de pandemie, maar hebben zij dan ook recht op doorbetaling van het salaris? En worden de medische kosten nog wel gedekt als een medewerker ziek wordt tijdens een (korte) zakenreis in tijden van corona? Ook krijgen veel organisaties vragen over de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Onze risicoadviseurs weten wat er speelt.

Kies een thema waar u meer over wilt weten:

Gevolgen van corona voor uw bedrijfsvoering: waar op te letten?

Crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veiligheid zijn thema’s waar veel bedrijven en instellingen nu vragen over hebben. Onze specialisten op deze gebieden delen hun daarom hun inzichten met u. Binnen de volgende thema’s bieden zij u denkkaders en stappenplannen op de belangrijkste gebieden van risicomanagement. Met deze tools in handen weet u waar uw organisatie moet letten om het hoofd boven water te houden.

Kies een thema waar u meer over wilt weten:

Vragen over verzekeringen tijdens de coronapandemie

Veel bedrijven hebben in relatie tot de coronapandemie vragen over hun aansprakelijkheidsverzekering en de zorgkosten van personeel. Is er bijvoorbeeld sprake van overmacht of schade aan uw bedrijf als u grote evenementen moet afgelasten? En dekt de ziektekostenverzekering van uw medewerker in het buitenland het wanneer hij of zij ziek wordt?

Kies een thema waar u meer over wilt weten: